SHRI RAM MANDIR DOEKHIEPROJECT 10 JAAR

De Shri Ram mandir aan de Charanstraat, te Doekhieproject herdacht op donderdag 22 december 2016 haar 10-jarig bestaan middels een ééndaagse yagya.
De heer Ramlal Chaudhri schonk in de jaren 70 dit perceel aan de Charanstraat, met de wens dat er een recreatiezaal en school daarop gebouwd zouden worden, waardoor de buurtbewoners en hun kinderen tot ontwikkeling zouden kunnen komen.
Daarom werd in 1974 een Sákhá Samáj opgericht o.l.v. de heer Ramautar Ramkisoen die begon met het realiseren van dit project. Hij was ± 5 jaren voorzitter en werd opgevolgd door de heer Ramradj Niddha (tot 22 december 2016, 26 jaren lang).
Ook werd een Rámáyan Samáj opgericht o.l.v. de heer Soenderpersad Siewsankar en na het overlijden van de eerste voorzitter in 2006 werd die overgenomen door de heer Laloe Debipersad.
Deze twee organisaties werkten aan de door de schenker gestelde idealen waardoor er naast een recreatiezaal ook een lagere school werd gebouwd door de Sanatan Dharm Maha Sabha genaamd SHRI KRISHNA SCHOOL.
Er werd elke dinsdag Rámáyana gelezen en de school werd door de Sanatan Dharm onder toezicht van het Ministerie van Onderwijs gedraaid.

11 jaar geleden kwam het idée om een deel van de recreatiezaal (± 20m) om te zetten in een mandir. Na een inzamelingscampagne en met hard werken van het bestuur tezamen met enkele buurtbewoners werd de SHRI RAM mandir gerealiseerd en op 22 december 2006 geopend met een yagya.
De Sákhá Samáj en Rámáyana Samáj hadden de leiding van de deze mandir.
Op 22 december 2016 jl. werd het nieuwe bestuur voorgesteld tijdens de yagya en werden de oude harde werkers middels een oorkonde bedankt voor het al het werk dat ze vanaf de oprichting van de Samáj’s en de mandir hebben gedaan.
Het nieuwe bestuur bestaat uit:
• Dhr. Debipersad Sitalpersad als voorzitter,
• Dhr. Naindra Madarie als secretaris
• Dhr. Barsati Kamleshpersad als penningmeester
• Dhr. Gajadhar Dew als ondervoorzitter
• Dhr. Debipersad Radjkumar als 2e penningmeester
• Dhr. Madarie Narindra als Secretaris
• Dhr. Chedi Satishkoemar als 2e Secretaris
• Dhr. Lalloe Hemantkoemar als Comm. Geb. terreinen
• Dhr. Debipersad Radjkapoor als Comm. Culturele aangelegenheden
• Dhr. Bhoegwa Ashwien als Commissaris
• Dhr. Gajadien Wiresh als Commissaris
• Dhr. Mahadew Kamleshwar als Commissaris
• Mevr. Ramai Krishnakoemari als Commissaris
• Dhr. Lalloe Ambikapersad als Commissaris
• Mevr. Soeroedjpal Chanderwatie als Commissaris
• Dhr. Paltoe Shivam als Commissaris
• Mevr. Tikai Sarodjanie als Commissaris
• Dhr. Soenderpersad Akshay als Commissaris
• Dhr. Soebhag Rampersad als adviseur
• Dhr. Lalloe Debipersad als adviseur
• Pt. Bhagwatpersad Bansidhar als adviseur

De voorgaande samáj sewak’s (werkers) die een oorkonde kregen zijn:
• Dhr. Niddha Ramradj
• Dhr. Soebhag Rampersad
• Dhr. Laloe Debipersad
• Dhr. Sewnarain Lachmansingh
• Pt. Bansidhar Bhagwatpersad Sharma
• Dhr. Parohi Soerdjan
• Dhr. Sheombarsing Oedersiensing
• Dhr. Khusial Santram
• Mevr. Mahadei Laloe- Kalpoe
• Mevr. Mahadew- Soenderpersad Soekhradjie
• Mevr. Soenderpersad- Koendjbiharie Somarie
• Mevr. Hilda Bhairon – Soekhoe