Shrí Shiv Párthiv Pújan Samároh

Het Comité Shiv Párthiv Pújan organiseert o.l.v. de Vereniging Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname dit jaar de 5e editie van de “Shrí Shiv Párthiv Pújan Samároh”, waarin de Párthiv Shivling Pújá gedaan wordt. Deze zeer unieke pújá werd dagelijks gedaan door Bhagwán Shrí Rám. Het brengt ons ook terug naar de Tretá Yuga toen Bhagwán Shrí Rám via de setu-bandh Lanká (het huidige Sri Lanka) bereikte en vooraf een Párthiv Shivling Pújá moest verrichten.

Wat houdt de Párthiv Shivling Pújá in?
Deze pújá is ter ere van Shiv Bhagwán, de verheven goddelijke manifestatie, die het aspect van vernietiging toont als voorbereiding op herschepping. Shiv Bhagwán wordt ook vereerd en aanbeden in de vorm van de lingam, voor het bereiken van goddelijke en spirituele wijsheid. De devtá’s (goddelijke krachten), mahátmá’s (verhevenen) en de rishi’s (zieners) waren zich bewust van het feit dat door middel van vasten, meditatie en párthiv shivling pújá het allerhoogste doel (moksha: verlossing) van hun leven bereikt zou worden. Volgens de Veda’s betekent Linga het symbool van Brahman en het heelal. Het woord “Linga” is afgeleid uit de werkwoordstam “Gam” en “Lin” . Gam betekent uitgaan/uittreden en “Li” betekent zich oplossen/opgaan in. Vrij vertaald komt het  neer op de uiteindelijke werkelijkheid waar alle schepselen in worden opgenomen en waaruit zij opnieuw komen. De Lingam symboliseert ook de eenheid van Shiva en Shakti, die als polaire oergrootheden de oergrond van alle polariteit in het gemanifesteerde heelal vormen. In de grammatica wordt het begrip gebruikt om het geslacht van een woord aan te duiden; pulling (mannelijk), stríling (vrouwelijk) en napunsakling (onzijdig). Ter verduidelijking wordt in de religieuze literatuur het woord Lingam algemeen gebruikt in de betekenis van teken, symbool en embleem. De Lingam is een ovaalvormige zuil die van steen, metaal of van klei gemaakt is. Het is ovaal, omdat het de oorsprong van de schepping symboliseert. Door water op de Lingam te schenken kan een devoot Shivají vereren. Het water stelt het leven voor en met het water geven wij ons leven aan de Heer die ons het leven heeft geschonken. Párthiv betekent eenvoudig gezegd klei. De verering van de Shivlingam is zeer belangrijk voor natievorming. De shivlingam staat symbool voor het universum. Daar wij een onderdeel zijn van het universum wordt er gebeden voor de shivlingam, opdat wij allen, vooral in ons geliefd land Suriname, in vrede en harmonie met elkaar samen kunnen leven ongeacht ons ras, onze politieke kleur, ons geslacht, onze nationaliteit.

Een van de belangrijkste principes binnen Sanátan Dharm is “Vasudhaiva Kutumbakam “ (Sanskrit: “vasudhá” de aarde en “ kutumbakam ” is een grote familie) . Letterlijk vertaald betekent het: de wereld is één familie.
Ongeacht ras, politieke kleur, geslacht, religie, culturele of nationale achtergrond zijn wij allen broeders en zusters van elkaar en horen onszelf te kunnen herkennen in de ander. Dit principe komt uit de gedachte dat alle mensen op aarde geen fysieke lichamen zijn, maar zielen zijn die allen verbonden zijn met elkaar. Een ziel kent geen ras, geslacht, religie, nationaliteit of politieke kleur. Dat zijn tijdelijke zaken in het groter geheel van het bestaan van de ziel. De aspecten die wij zien als scheidend zijn allen gebaseerd op onwetendheid. Met het besef van het principe ‘Vasudhaiva Kutumbakam ’ stijgen mensen boven de aardse verschillen en kijken wij elkaar aan als leden van een kosmische familie. Op deze dag zal de Shivlingam van klei gemaakt en vereerd worden, waarvan de visarjan (slotceremonie aan het water waarbij de zelfgemaakte Shivlingam te water wordt gelaten) ook gelijk zal plaatsvinden. Tijdens de shiv abhishek zal er páth (recitatie) plaatsvinden uit de welbekende Rudráshtádhyáyí vanuit de Yajur-Veda, welke het meesterlijke en universele beeld ( glorie) beschrijft van Heer Shiv, en dit is een recitatie van een van de krachtigste gebeden die ooit is ontwaakt in de menselijke geest. Deze pújan wordt geleid door eerwaarde pt. Parshuram Ramlochan Tewarie uit Nederland.

Op zondag 3 november hebben wij wederom de kans om deze pújan mee te maken vanuit Utopia Heritage (Anton Dragtenweg). Deze bijzondere pújan start om half 9 in de ochtend en eindigt omstreeks 14.00 met bhojan. Voorafgaande aan deze Pújan wordt er een driedaagse Shiv Kathá gehouden in de Shri Vishnu Mandir (hoofdtempel aan de Koningstraat). Het thema dit jaar is “Shiva en het Universum”. Vanaf donderdag 31 oktober tot en met zaterdag 2 november zal de gemaakte shivling van klei te zien zijn tijdens deze kathá in verschillende “Shringárs” zoals met rudráksh, bloemen, munten, bilwá(=bel)bladeren.
De organisatie heeft gezorgd voor melk etc. die u tijdens alle diensten kunt offeren. Na de dienst wordt er een Vedische maaltijd geserveerd.

De Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname en het organiserend comité staan klaar om u te verwelkomen tijdens al deze bijzondere en unieke diensten.

Stg. Organisatie Hindoe Media, met dank aan Pt. Sherwankoemar Ramsoedit-Tewarie

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *