Shri Shive Parthiv Pujan Samaro

Gisteren 13 november, vond te Weg naar Zee in het Ocean Breeze resort een grote bijeenkomst plaats van Hindú’s uit geheel Suriname. Voor de 2e keer werd in Suriname de Shri Shive Parthiv Pujan Samaro gehouden. Deze gezamenlijke gebedsdienst beoogt een verhoogd welzijn en voorspoed voor de Hindú’s in Suriname en over de gehele wereld. De organisatie was nu ook weer in handen van de stichting Shiva Nederland en de Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname. Ruim 25 pandits en 700 gasten maakten gezamenlijk deze gebedsdienst tot een zeer geslaagd spiritueel gebeuren.
Deze grote dienst werd afgewisseld met klassieke mandir dansen opgevoerd door leerlingen van dansschool Madhoeri, terwijl de gezusters Jarbandhan met hun welluidende stem de bhajans en kirtans opdroegen. Berry Damri zong met zij welluidende en goed getrainde stem ook enkele hele mooie bhajans aan het eind van de dag.
De gelegenheid werd ook aangegrepen door het hoofdbestuur van de vereniging Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname samen met stichting Shiva Nederland om de zeer gewaardeerde Pandit Hariprasad Tewarie Djawalapersad uit te roepen tot “Dharma Adhikári”. Deze titel heeft hij gehad van de “Akhil Bharatiya Pandit Maha Parishad” uit Benaras (India).
(Deze stichting is opgericht door Dharma Samraat Swami Shri Karpatri Ji Maharádj nu wijlen).Het hoofdbestuur is Pandit Djwalapersad zeer erkentelijk voor zijn diensten t.b.v. de Sanatan Dharm.
Met de ondersteuning van de Yuvadal Suriname o.l.v. Karan Jagessar en de hulp van diverse donateurs is deze spirituele bijeenkomst een groot succes geworden.
Rond 15.00 uur werd de speciaal voor deze gelegenheid van klei gemaakte Shivling aan de Atlantische Oceaan opgedragen. Volgend jaar hoopt men deze Shri Shive Parthiv Pujan Samaro weer te organiseren.shiv-samaroh-yagya10

shiv-samaroh-yagya20shiv-samaroh-yagya30shiv-samaroh-yagya4

Bron: Amriet & Radjen