Slechtere onderwijsresultaten door verkeerd gebruik computers

iPads, laptops en digiborden. Computertechnologie is niet meer weg te denken uit de klas. Miljarden euro’s wereldwijd worden erin geïnvesteerd. En nu blijkt uit onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) dat leerlingen er niet beter van gaan presteren. Volgens de organisatie moeten scholen beter nadenken hoe ze computers effectiever kunnen inzetten voor goed onderwijs.
Eens in de drie jaar onderzoekt de Oeso in de PISA-test wat het effect is van computers in het onderwijs. Op scholen in landen waar de kinderen bovengemiddeld veel tijd doorbrengen op computers blijken de schoolresultaten minder te zijn dan in landen waar minder tijd wordt doorgebracht op computers. De beste schoolresultaten worden behaald in Oost-Aziatische landen zoals Zuid-Korea, Hongkong en Japan. “Landen waar juist erg voorzichtig wordt omgegaan met technologie in de klas”, zegt Andreas Schleicher, directeur van de afdeling onderwijs van het Oeso, tegen de BBC.

`Technologie kan goed onderwijs versterken, maar geweldige technologie kan nooit slecht onderwijs vervangen’

Slechtere resultaten
In landen zoals Australië, Zweden en Nieuw-Zeeland, waar bovengemiddeld veel tijd wordt doorgebracht op computers, is de leesvaardigheid zelfs achteruit gegaan. Bij andere landen die de laatste jaren veel hebben geïnvesteerd in computertechnologie, zoals Spanje, Noorwegen en Denemarken, zijn de resultaten nauwelijks verbeterd. Ook blijkt dat het gebruik van computers geen bijdrage levert aan het verkleinen van de verschillen tussen bevoordeelde- en achterstandsleerlingen. Landen waar leerlingen een gemiddelde hoeveelheid tijd doorbrachten op de computer, scoorden wel weer beter dan landen waar leerlingen bijna geen computertijd hadden.

‘Technologie kan goed onderwijs versterken, maar geweldige technologie kan nooit slecht onderwijs vervangen’, schrijft de Oeso. Volgens de organisatie kunnen computers nooit de interactie tussen docent en leerling vervangen en komt het voor dat computers daarbij juist een afleiding zijn.

Te weinig kennis
Daarnaast weten we, volgens de Oeso, nog niet hoe we optimaal gebruik kunnen maken van technologie in het onderwijs. ‘We proberen een ontwikkeling van de 21ste eeuw te implementeren in een onderwijsstelsel uit de 20ste eeuw’, is te lezen op de site. Veel leerkrachten hebben nu computers in de klas, maar te weinig kennis en vaardigheid om er effectief gebruik van te maken. ‘Het is onwaarschijnlijk dat iemand slimmer wordt van het kopiëren van de kant-en-klaar antwoorden die online te vinden zijn. Als we willen dat leerlingen slimmer worden dan een smartphone, moeten we beter nadenken over de methodes waarop we ze les geven’, aldus de Oeso.

De Oeso pleit ervoor een betere strategie om de capaciteiten van de leerkrachten te vergroten en creatievere lesmethodes die optimaal gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden van computers en internet. Meer aandacht voor interactiviteit, snellere updates van lesmateriaal en samenwerking tussen scholen en docenten. Daar ligt volgens de OESO ook de sleutel. Door docenten niet alleen de nieuwe methodes te laten uitvoeren, maar ze ook te betrekken bij het bedenken ervan ‘kan de belofte van technologie worden ingelost’.

Bron: http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4142779/2015/09/15/Slechtere-onderwijsresultaten-door-verkeerd-gebruik-computers.dhtml