Soerdjan Parohi gehuldigd

In verband met zijn 84 ste jaardag is op zondag 30 januari de heer Soerdjan Parohi gehuldigd voor zijn verdiensten op literatuurgebied en als pottenbakker. Stg. Suriname Hindi Parishad en Vidyá Niwás Sáhitya Sansthán Suriname hebben dit initiatief genomen om hem de onderscheiding Sanskriti Ratna te geven. Hij is de eerste dichter in Suriname die deze onderscheiding heeft ontvangen. Het programma bestond uit een gedichtenvoordracht, zang en toespraken van de ambassadeur van India, Shankar Balachandran, en SHP-voorzitter Harold Pramsoekh. MC Dhiraj Kandhai heeft het avondprogramma leuk in elkaar gezet als  blijvende herrinering voor de heer Parohi. Speciale gasten waren de voorzitter van de Sanátan Dharm Mahá Sabhá, pt. N. Jagbandhan, de voorzitter van de Arya Dewaker, dhr. I. Gangabisoensing, Hindi- en dansdocenten van het Swámi Vivekánanda Cultural Centre (SVCC), en bestuursleden van Stg. OHM, Yuvádal en Nauyuga.

De heer Parohi dankte de organisaties voor de eer aan hem toegekend en sprak de hoop uit dat jongeren het goede werk zullen overnemen.

Organisatie Hindoe Media