SPIRITUALITEIT: Mogelijke gevolgen van pesten en de aanpak daarvan

Als je alleen vroeger gepest bent, gaat het er om die periode af te ronden, de herinneringen los te laten en nieuwe manieren te vinden van omgaan met jezelf en van contact maken met anderen. Je leeft hoogst waarschijnlijk nu in een nieuwe en veiligere situatie, maar de oude reacties van vroeger kunnen je hinderen.

Negatief zelfbeeld: Gepest worden houdt in dat mensen zich gedragen alsof ze jou niet respecteren. Je wordt buitengesloten, uitgescholden en vernederd. Anderen laten je in de steek. Dat kan er toe leiden dat jij jezelf ook moeilijk kan respecteren. Sommigen zijn zelfs geneigd te denken dat je dat pesten hebt verdiend. Slachtoffers (vaak studenten) zelf zijn geneigd zichzelf de schuld te geven en schamen zich ervoor. Dat is de reden dat kinderen vaak niet tegen hun ouders vertellen dat zij gepest worden. Ook de omgeving reageert meestal inadequaat.

Men weet niet wat te doen of schuift de verantwoordelijkheid van zich af, bagatelliseert de situatie of men suggereert dat het pesten wordt uitgelokt door de gepeste persoon zelf. Dat laatste wordt ‘blaming the victim’ genoemd en het komt helaas veel voor. Dit alles kan als gevolg hebben dat jij je haast niet meer kan voorstellen dat iemand om jou geeft. Dat is begrijpelijk, maar het kan er toe leiden dat je zeer teruggetrokken en voorzichtig leeft. Het gaat er om vertrouwen in jezelf op te bouwen en tot je door te laten dringen dat er nu mensen zijn die om je geven. Dat besef ontwikkelen kan een lastig proces zijn dat langzaam en in haalbare stappen zal verlopen.

Wat te doen?

  1. Maak verschil tussen toen en nu. Pas op dat je slechte ervaringen in een bepaalde periode van je leven met bepaalde mensen niet generaliseert naar altijd (en dus nog steeds) en iedereen (dus ook de nieuwe mensen) nu.
  2. Aanvaard dat je gevoelig bent voor bepaalde situaties. Observeer jezelf en merk jouw overgevoeligheden op. Zelfverwijt helpt niet, maar begrip wel.
  3. Soms helpt het om belemmerende denk- en gedragspatronen te door breken door stevig ‘Stop’, in jezelf te zeggen. Je kunt met een zekere strijdbaarheid tegen jezelf zeggen dat je al lang genoeg last hebt gehad van al dat gepest en dat nu het na-effect maar eens afgelopen moet zijn. Zo kan je vaste oude negatieve denk- en gedragspatronen doorbreken en nieuwe ervaringen opdoen.
  4. Experimenteer met nieuw gedrag in een veilige omgeving en voel het verschil tussen toen en nu. Probeer het in haalbare stappen uit en kijk naar het resultaat. Zie wat jij doet en zie hoe anderen reageren. Pas op met positieve ervaringen weg te redeneren met bv. ’toeval’, ‘ze zijn alleen maar aardig omdat ze me zielig vinden’. Pas ook op selectief te kijken naar wat tegenviel, bv. een vervelende opmerking tijdens een avond die over het algemeen plezierig was.

Bron: http://studietips.leidenuniv.nl/persoonlijk/pesten2.htm