SPIRITUALITEIT: Slecht spreken over anderen houdt je evolutie tegen

Aan Mahárishi Mahesh Yogí, de grondlegger van de Transcendente Meditatie beweging, werd eens tijdens een vraaggesprek de volgende vraag gesteld:

Mahárishi, in uw opmerkingen over de Bhagavad-Gítá schreef u dat het niet bekritiseren van en het niet slecht spreken over anderen een belangrijke voorwaarde is om hoger bewustzijn te verkrijgen. Want u zei:
“Wanneer men slecht over een ander spreekt, neem je deel aan de slechte daden van degenen waar je slecht over praat.” Hoe kan slecht praten over anderen verhoging van ons bewustzijn tegenwerken? Mahárishí antwoordde:
“Wat eruit komt geeft aan wat erin zit. Dus indien het slechte van een ander naar buiten komt, betekent dat, dat dit reeds in hem zat. De conditie van het hart geeft aan wat er in zit. Indien iemand nooit slecht over een ander spreekt geeft dat een puur hart aan; zo iemand heeft geen verkeerde inborst.

Indien iets slechts mij is aangedaan, waarom zou ik dat slechte willen behouden door er steeds aan te denken of door het in mijn hart te bewaren? En wanneer ik het uitspreek betekent het, dat ik het niet ben vergeten en als hetnegatieve steeds wordt opgeslagen/ onthouden, dan kan het hart niet meer puur zijn. Slecht spreken over anderen betekent, dat je als eerste het slechte van die persoon zijn hart in jouw hart opneemt, het verkeerde van zijn denken in jouw denken opslaat, om vervolgens die plant te laten groeien totdat het eruit komt en wel buitenproportioneel.

Dit hele proces houdt je evolutie tegen. Het haalt je neer. Praat nooit slecht over anderen, want waarom is het nodig om hun negatieve energieën in ons op te nemen? Doch als je hart reeds onzuiver is, dan zal het eerder vatbaar zijn om het slechte van zijn medemens op te nemen en zal het zich steeds meer op het slechte gaan concentreren. Er is een gezegde:

“Birds of the same feather flock together”:
Vogels met dezelfde veren scharen zich bij elkaar om daarna samen weg te vliegen. Al er vuil zit op het hart, dan zal het meer vuil om zich heen verzamelen. Tijdens de meditatie wordt de kracht van onze gedachten sterk verhoogd en wanneer we dan op dat moment slecht over een ander denken, dan halen we die persoon nog meer neer. Waarom zou je jouw tijd en energie besteden aan het denken en praten over zaken die jouw leven niet verbeteren en je niet laten groeien? Het is nutteloos. Geef je energie om geluk, vreugde, groei en creativiteit te bevorderen.

 

Bron: The Science of Being and the Art of Living, Mahárishi Mahesh Yogí