Spiritueel festival i.v.m. Maháshivrátri: Samen in Gods Licht

Op zondag 26 februari jl. organiseerden de Brahma Kumaris (BK) i.v.m. Mahá Shivrátri een festival in het Indiaas Cultureel Centrum met als Thema: “Samen in Gods Licht”.
Na de kaarsceremonie hield de ambassadeur van India, dhr. Satendar Kumar, een korte toespraak, waarbij hij zei zich gezegend te voelen om deelgenoot te zijn van de spirituele reis.

De avond bestond verder uit meditatiesessies en prachtige zangnummers van mej. Sarasna Dihal, begeleid door dhr. Vinod Ramdin op de keyboard, en Rashidi Sanches. Ook lieten de dames Jyoti Chotelal en Priya Jong A Lock en de dansgroep o.l.v. Renuka Biharie het publiek genieten van enkele prachtige dansoptredens.

Vlaggendans o.l.v. Renuka Biharie

Dhr. Bholanath Narain van de BK gaf in zijn toespraak de betekenis van Shivrátri aan.
Wij mensen zijn átmá’s (zielen) in een menselijk lichaam en zijn door onwetendheid de weg kwijtgeraakt door verschillende ondeugden, zoals boosheid, gehechtheid, ego etc. Dan incarneert Paramátmá, de onstoffelijke Vader Shiva, als een persoon om ons weer wakker te schudden, om ons te bevrijden van de ondeugden en weer zuiver te maken.
Waarom rátri (nacht)?
De nacht staat symbool voor duisternis, onwetendheid, omdat we als mens vergeten zijn wie we zijn.

God Shiva is de schepper en gebruikt 3 krachten namelijk:
• hij creëert door Brahma,
• onderhoudt door Vishnu en
• vernietigt door Shankar.

Shiva heeft 3 betekenissen:
1. Kalyánkári, weldoener
2. Bron, ziel
3. Jyotir Lingam: punt van licht

We zijn nu in een tijd van transformatie, Sangamyuga (tussen Kaliyuga en Satyuga). God Shiva creert en vernietigt tegelijk. De oude wereld zal voor een groot deel weggevaagd worden en er komt een gouden wereld met harmonie, liefde en vrede. In deze overgangsperiode moeten wij eerst in onszelf de transformatie teweeg brengen door de ondeugden te vernietigen.
De avond werd afgesloten met meditatie o.l.v. zr. Renouska Merhai en het uitdelen van zoetigheid en een zegen.

Bron: OHM

______________________________________________________________________________________________________________________________________