Spirituele verheffing via het vasten

Gedurende het vasten tijdens de Rámádán moet men zich onthouden van eten, drinken, ruziën, seksuele gemeenschap etc. Het fysieke vasten is een herinnering om niet gehecht te raken aan dergelijke lagere begeerten.
Zodoende kunnen de verlangens geneutraliseerd worden, zodat de ziel zich beter kan ontwikkelen naar spirituele perfectie. Alle kwaad dat we in de wereld zien, kan herleid worden tot vijf basispassies: lust, boosheid, gierigheid, gehechtheid aan materiële zaken en arrogantie (Binnen het hinduïsme worden deze de vijanden van de mens genoemd: kám, krodh, lobh, moh, ahankár).

*Ongecontroleerde lust kan ons leiden naar misbruik van drugs, sigaretten, overmatig eten, maar ook overmatige seksuele behoeften die op hun beurt kunnen leiden tot verkrachtingen, etc.
*Overmatige boosheid kan leiden tot verstoring in relaties van liefde en vrede binnen gezinnen, bedrijven, etc. Zij die in zo’n staat van boosheid verkeren, kunnen anderen pijn doen, zowel fysiek als emotioneel.
* Gierigheid kan leiden tot overmatige gehechtheid aan wereldse zaken. Het kan ons ook leiden tot liegen, stelen, corruptie, omkoping, met het doel om zoveel mogelijk werelds voordeel te behalen.
* Overmatige gehechtheid aan wereldse zaken is niet makkelijk uit te leggen. We mogen uiteraard blij zijn met ons gezin, ons werk, onze mooie woningen, onze carrière, onze status of populariteit, etc. Door echter teveel aan dergelijke zaken te hechten worden we van de ware doelen van ons leven afgeleid. Zodoende gaan we denken dat materiële vooruitgang het enige is waarvoor we hier op aarde zijn gekomen.
* Arrogantie kan leiden tot opscheppen over jezelf, anderen kleineren, etc.

We kunnen genoemde negatieve emoties wegmaken door ze te ‘neutraliseren’ met positieve krachten.
– Lust kan worden overwonnen door zelfbeheersing en kuisheid;
– Boosheid kan worden overwonnen door verdraagzaamheid en vergeving;
– Gierigheid kan worden overwonnen door dankbaarheid en tevredenheid;
– Arrogantie kan worden overwonnendoor nederigheid;
– Overmatige gehechtheid kan wordenoverwonnen door onthechting, waarbij we ons bewust zijn van de werkelijke waarde van wereldse zaken, vergeleken met spirituele vooruitgang.

 

Stg. OHM wenst aan alle muslimbroeders en -zusters een gezegende Ied Mubárak toe.

 

Bron: “A Spiritual Note”