Srefidensi, een blik naar jezelf!

Heb jij soms ook het gevoel dat je vastzit in een web van onzekerheden, angsten, zorgen en verdriet? Dat jij jezelf, je steeds fluctuerende gemoedstoestand, al hetgeen dat in je leven gebeurt, het gedrag, het gemoed van anderen en het leven over het algemeen niet meer goed begrijpt? Dat je niet meer weet hoe jij weer die zorgeloosheid, vrijheid, rust en geluk terug kan brengen in je leven? Dat heeft allemaal te maken met vrijheid!

Waar begint ware vrijheid mee?

De basis voor ware vrijheid, is leven vanuit de waarheid. Zodra we deze vrijheid ervaren, ervaren we ook diep onvergankelijk waar geluk. Dat is het geluk waar wij allen naar verlangen. De reden waarom wij heden ten dage nog zelden meesters zijn over onze eigen binnenwereld, de wereld van onze gedachten en gevoelens is, omdat wij leven vanuit heel wat gelimiteerde overtuigingen die niet berusten op waarheid. Onjuiste oftewel valse overtuigingen van wie wij daadwerkelijk zijn, wie anderen zijn, wat het leven is, welke de spirituele wetten zijn en over God.

Wij zijn niet alleen gaan geloven, maar ervan overtuigd geraakt dat wij het lichaam zijn – de vergankelijke materie – in plaats van het eeuwige, onsterfelijke, onvernietigbare punt van stralende energie, het levend wezen dat denkt en voelt, het van oorsprong deugdzaam wezen, de ziel. Het wezen dat zich uit en interacties aangaat door middel van het lichaam.
De ziel die van nature zuiver, krachtig, gelukkig, liefdevol, vredevol en kennisvol is.

Doordat wij vergeten zijn wie wij daadwerkelijk zijn begrijpen wij ten eerste onszelf niet meer en daardoor ook anderen en het spel van het leven. Tevens zijn we onze Eeuwige Onvergankelijke Ouder, de Allerhoogste Ziel, De Almachtige autoriteit, de Oceaan van Liefde, Kennis en Alle Goedheid vergeten en al de accurate, altijd voordeel brengende en liefdevolle relaties die wij met elkaar hadden.

Deze voornaamste niet op waarheid berustende overtuigingen over onszelf en God, tezamen met vele andere zorgen ervoor dat wij steeds verder van onze natuurlijke originele identiteit geraken en steeds meer in het web van onzekerheid, verwarring, angst, bindingen en verdriet verstrikt raken.
Op zoek naar zekerheden nemen we ondersteuning en maken we ons afhankelijk van vergankelijke dingen, die de materiële wereld ons te bieden heeft: geld, positie, relaties, bezittingen, FB-volgers etc. Omdat we diep vanbinnen weten dat al deze dingen vergankelijk zijn en ze dus elk moment kunnen wegvallen, leidt het onbewust tot nog meer angst en onzekerheid.

Om weer vrij te komen uit dit verstrikkende web, is het nu de hoogste tijd om de overtuigingen van waaruit we leven te toetsen op waarheid, want alleen dan zullen die leiden tot lichtheid, vrijheid, vrede en geluk in ons leven. Blijkt dat nog niet het geval te zijn, dan vraagt het wijsheid om ze op basis van spirituele kennis te transformeren en een aanvang te maken om ermee te experimenteren. Door te experimenteren met de “nieuwe kennis”, zullen we zelf ervaringsdeskundigen worden, door het resultaat dat het in ons leven oplevert. Deze ervaringen zullen onze eigen overtuiging worden, waardoor het vanzelfsprekend en op den duur zelfs natuurlijk voor ons wordt, om het in ons dagelijks leven toe te passen. Kijken naar onszelf, kiezen voor de waarheid en van daaruit handelen; het wordt weer onderdeel van uw natuurlijke zijn…

Is dit geen ware onafhankelijkheid SREFI DENSI?

BRAHMA KUMARIS Spirituele organisatie