Stg. OHM houdt succesvolle Nárí Mahá Sabhá

Op zondag 28 januari heeft Stg. Organisatie Hindoe Media haar jaarlijkse Nárí Mahá Sabhá (grote vrouwen bijeenkomst) gehouden in de ballroom van het Lallarookh complex. De belangstelling was groot; ong. 78 personen van diverse organisaties uit verschillende districten namen deel aan deze sabhá, zelfs uit Nickerie en Marowijne.
Er kwamen diverse inleiders en panelleden aan het woord.

Mw. Indra Salik, coördinator van het OHM Nárí Team (NT), opende de middag en gaf aan hoe en waarom het NT ontstaan is in april 2017 en wat de doelen en activiteiten van het NT zijn. Deze jaarlijkse Mahá Sabhá heeft als doel te netwerken, de organisaties in diverse buurten te stimuleren om zelfstandig, in samenwerking met andere organisaties binnen de wijk, projecten uit te voeren. Het NT kan daarbij ondersteunen en tools aanreiken bij het ontplooien van de activiteiten.
Hierna kwam de wnd. voorzitter van OHM, dhr Radjen Baldew, aan het woord. Hij gaf de reden van de oprichting van OHM in oktober 2005 aan en doelstellingen. Middels deze sabhá probeert OHM verbindingen tot stand te brengen tussen de verschillende organisaties en hun horizontaal te laten samenwerken, dus niet te blijven steken in de verticale lijn.
Er volgde hierna een kennismakingsronde, waarbij eenieder kon aangeven welke organisatie zij/hij vertegenwoordigde.
Mw. Sheila Ketwaru, directeur van Stg. Bureau NGO’s, zei in haar speech dat vrouwen veelal georganiseerd zijn via mandirs/masjids/kerken, maar ze moeten veel meer doordringen tot hogere posities in de maatschappij. Vrouwen moeten meer bewust gemaakt worden van hun positie. Ook moet de taboe doorbroken worden van geweld tegen vrouwen. Ze moeten ook meer niet-traditionele activiteiten gaan ontplooien. Haar stichting ondersteunt financieel diverse gemeenschapsprojecten; organisaties moeten wel concreet aangeven welke resultaten ze op termijn willen bereiken. Verder worden er trainingen verzorgd en voorlichting gegeven in stad en district.
Dhr. Jaswant Doekharan, manager van Bureau Gemeenschapsprojecten (BGP) bij het Ministerie van Financiën, gaf het doel en de samenstelling van het BGP aan. Verder gaf hij aan de procedure hoe projecten ingediend moeten worden en hoe er gefinancierd wordt. Men krijgt geen geld, maar materiaal etc. wordt gekocht. Ook worden er trainingen gegeven. Er is een grote behoefte; 60 projecten zijn al uitgevoerd, 20 zijn lopende, en 315 nieuwe aanvragen zijn ingediend. De selectie gebeurt aan de hand van het voldoen aan de voorwaarden.
Na de inleiders kwam dhr. Bhagwan Gangaram Panday letterlijk met een paraplu naar voren om aan te geven dat de punten/uiteinden van de paraplu de aanwezige organisaties zijn, en dat OHM de steel is. Daarmee doelende op de ondersteuning die OHM kan bieden aan de organisaties. Ook gaf hij aan dat men alvast minder draagkrachtigen kan registreren bij OHM voor hulpgoederen, die door vriendengroep Himmat uit Nederland worden verscheept. Ook kon men registreren voor naaimachines voor arme personen die een knipcursus willen volgen, fietsen voor arme studenten of ouderen en senioren spelletjes voor organisaties die serieus dag of middag opvang activiteiten zullen ontplooien. Hij liet hierna een aantal panelleden kort aan het woord, die aangaven wat ze doen en hoe ze evt. de organisaties (kunnen) ondersteunen.

Achtereenvolgens kwamen aan het woord:

  • dhr. Nyamadh Moenna uit Nederland, die bezig is hier zijn plan bespreekbaar te maken om het organiseren van activiteiten in wijken voor senioren, die alleen zijn komen te staan met als doel eenzaamheid te voorkomen.
  • mw. Sharmila Ramratan, schrijfster in het Hindí, had het over het vergroten van de bewustzijn onder jongeren voor het Hindí en het Sarnámi, welke talen belangrijk zijn voor hun identiteit.
  • mw. Rita Sanchit, ondervoorzitter van stg. Sárí, gaf aan hoe deze aktieve stg. te werk gaat in Nickerie. Ze voeren allerlei projecten uit; binnenkort zal de 1ste fase van het seniorencomplex opgeleverd worden.
  • mw. Joyce Sewdajal, arts, is bezig met een toneelschrijven en opvoeren. Momenteel geeft ze met een deskundige uit Nederland voorlichting in diverse buurten over drugspreventie.
  • mw. Maya Manohar, vrijwillger bij de Stg. voor het kind, gaf aan dat seksueel misbruik van kinderen nog veel voorkomt, zowel in stad als district. Ze gaf het publiek mee meer voorlichting en ouderschapstrainingen te laten geven in alle buurten.
  • mw. Sima Jimidar, CEO van Skin Glanz, heeft d.m.v. voetreflexologie een jaar lang gratis behandelingen d.m.v. donaties uitgevoerd in Huize Betheljada, en nu doet ze dat voor de seniorenburgers van Fatima oord.
  • mw. Joyce Lapar, directeur van Stg. Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, biedt via deze stg. landelijk 13 soorten vaktrainingen aan, aan jongeren tussen 16 en 25 jaar in diverse wijken om ze een kans te geven iets te kunnen gaan doen. De behoefte komt uit de wijken zelf.
  • mw. Kamla Nannan Panday, psychiater, gaf aan dat ze samen met de suïcidale patiënt nagaat hoe zijn/haar leven te veranderen ter preventie van suïcide. Huisgenoten zijn daarbij erg belangrijk; geweld binnen het gezin wordt vaak niet herkend. Psychiaters kunnen voorlichting geven aan de buurten.
  • mw. Soeshila Baldew-Malhoe, geestelijke, kan seniore burgers bezig houden met activiteiten z.a. breien, borduren, haken.

Tenslotte kreeg het publiek de gelegenheid vragen te stellen, waarbij er allerlei adviezen en voorstellen naar voren kwamen over te ontplooien activiteiten door de organisaties in diverse buurten. De organisaties konden na afloop netwerken en telefoonnummers uitwisselen onder genot van hapjes en drankjes. OHM mag terugblikken op een geslaagde bijeenkomst en bedankte dhr. Lall Dassasingh voor het sponseren van de zaal.

OHM

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *