Stg. OHM, Kenniskring & NSHI hielden presentaties

Op dinsdag 20 juni werden in het Lalla Rookh gebouw, in het kader van 150 jaar Hindustaanse Immigratie, door Stg. Organisatie Hindoe Media i.s.m. KennisKring en Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie, een drietal presentaties gehouden. De gastsprekers waren prof. dr. Ruben Gowricharn, prof. Chan Choennie en drs. Sardhanand Harinandansingh, allen uit Nederland.

Professor Gowricharn had het over “Overdracht van diaspora-hulpbronnen, De case van Suriname”. Hij gaf in zijn betoog aan dat hij liever spreekt van Transnationale Gemeenschappen dan Diaspora. Emigratie leidt tot Transnationale Gemeenschappen; deze zijn verwante gemeenschappen die verbinding met elkaar onderhouden, terwijl Diaspora meer is “het uit elkaar” gaan. Er zijn zowel positieve als  negatieve aspecten bij emigratie. Na de jaren tachtig begonnen steeds meer landen de Diaspora gemeenschappen aan te boren voor hulpbronnen. De motieven kunnen o.a. zijn: investeringen, nationalisme en etnische banden, om instituten te versterken, oudedagsvoorziening, overdracht van sociale waarden. Hij poneerde 3 stellingen:

  1. Diaspora-politiek heeft geen zin zonder een ontwikkelingspolitiek.
  2. Diaspora-politiek heeft alleen kans van slagen als de ontvangende bevolking met de voorwaarden instemt.
  3. Diaspora-politiek moet regelmatig worden gelegitimeerd.

 

Hij gaf verder aan dat het in Suriname ontbreekt een Infrastructuur:

  • Een gedetailleerd ontwikkelingsplan.
  • Een overzicht van de behoeften.
  • Financiële en juridische zekerheden.
  • Een communicatiestructuur met de diaspora.
  • Een overzicht van de benodigde hulpbronnen in de diaspora.
  • Een mobilisatie-apparaat in de diaspora.
  • Een verantwoording apparaat.

Tot slot zei hij:

Je diaspora beleid hoeft niet groot te zijn. Je kan klein beginnen en dat uitbreiden tot een sector of regio.

Professor Chan Choenni had het over de bloedige opstand in 1902 in Mariënburg, waarbij er 24 contractarbeiders (overwegend Hindustanen, ook enkele Javanen) werden doodgeschoten door militairen, waarna ze in een massagraf werden gegooid en met ongebluste kalk overgoten. Dit graf is tot nu toe niet gevonden. De prof. heeft een stichting “Eerherstel Mariënburg” opgericht. Hij pleit voor eerherstel van Mariënburg: deze plantage moet opgeknapt worden en er moet een documentatie centrum komen met voorwerpen en attributen, welke als symbolische plek moet dienen voor de Hindustaanse en Javaanse arbeiders. Verder vindt hij dat de Nederlandse regering in het kader van eerherstel excuses zou moeten aanbieden aan de arbeiders en bereid moet zijn hun te compenseren.

Drs. Shardhanand Harinandansingh heeft zijn boek “ Homogeniteit in multiculturaliteit” op deze avond gelaunced. Hierin maakt hij een wetenschappelijke analyse van het ontstaan van de multiculturaliteit in Suriname.Multiculturalisme duidt op een politiek beleid; is een feit ontstaan in de koloniale tijd (1954). Multiculturaliteit duidt op een voldongen feit. Deze 2 paradigma’s zijn dus niet hetzelfde en zijn direct verbonden aan de diversiteit van immigranten. Suriname is een land bij uitstek van immigranten, zelfs de Indianen zijn immigranten en geen inheemsen, zegt hij. Alleen Indianen woonden hier toen Columbus Zd-Amerika ontdekte. Door de eeuwen heen is Suriname veranderd van een land van monoculturaliteit naar een van multiculturaliteit.Hij gaf aan dat dat de verbroederingspolitiek zich verder kan transformeren tot duurzame saamhorigheid of homogeniteit in deze multiculturele natie. We moeten de handen in elkaar slaan en als eenheid naar buiten treden, dan pas zal er stabiliteit zijn.

Na de presentaties was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aan het einde bood drs. Harinandansingh zijn boek aan diverse personen w.o. de minister van onderwijs, prof. Henri Ori en de ambassadeur van India.

OHM/PR 150 jr HI