Stg. OHM sluit sevájaar 2022 af

Op zondag 18 december j.l. heeft Stg. Organisatie Hindoe Media met seváwerkers, donateurs en medewerkers het jaar 2022 afgesloten middels een gezellige avond. De wnd. voorzitter Radjen Baldew blikte terug op een moeizaam, maar productief jaar ondanks de vele uitdagingen. Hij gaf aan dat 2023 een druk jaar zal worden met aktiviteiten i.v.m. de herdenking van 150 jaar Hindustaanse Immigratie, de Phagwá Milan en e.a. projecten. Mw. Indra Salik- Gangaram Panday, die 3 maanden geleden als coordinator van het Nári Team is aangesteld, gaf aan welke aktiviteiten het team ontplooid heeft en nog zal organiseren in 2023. Zo zullen o.a. de kookcursussen 1 keer per maand gecontinueerd worden, minimaal 2 x per maand het Nari Dunya radio tv programma en zal er elk kwartaal een Bát-Cít gehouden worden, steeds in een ander rayon. De aanwezigen konden genieten van lekker eten, drinken, muziek en zang van de Sweet Melodies. Ook werden de benen losgegooid.
OHM