Stichting Organisatie Hindoe Media (OHM) Suriname ontvangt een 12 delige Śhrīmad-Bhāgavatam in het Nederlands

Wie meer over Shri Krishna Bhagavān wil lezen in het Nederlands kan nu volledig aan zijn trekken komen.  Stichter-Achārya A.C. Bhaktivedānta Swāmi Srilā Prabhupāda van ISKCON (International Society for Krishna Consiousness) heeft met veel geduld en moeite het meesterwerk Śhrīmad-Bhāgavatam (Bhāgavad Māhā Purāna) van Srilā Vyāsadeva zorgvuldig vertaald en in 12 boeken uitgebracht. Een waar levenswerk!

Swami Prabhupada vertaalde tien delen en een paar van zijn discipelen de resterende drie delen, samen 18.000 verzen, vanuit het Sanskrit naar het Engels. De Nederlandse afdeling van de Bhaktivedanta Booktrust (BBT) heeft het Shrimad Bhagavatam vertaald van Canto 1 t/m Canto 10.1.

Op 2 November 2022 heeft de Stichting Omroep Hindoe Media (OHM) een set van deze 12-delige Śhrīmad-Bhāgavatam in ontvangst mogen nemen. Mevrouw Raghni Bajnath overhandigde deze aan de waarnemend voorzitter van Stichting OHM Suriname, de heer Radjen Baldew. Mevrouw Sonali Sewnath heeft in samenwerking met ISKCON Nederland deze set Shrīmad-Bhāgavatam geschonken aan Stichting OHM Suriname.

Het Śhrīmad-Bhāgavatam neemt een prominente plaats in onder de omvangrijke Vedische literatuur. De tijdloze Vedische wijsheid is uiteengezet in de Veda’s, eeuwenoude Sanskriet-teksten die alle gebieden van kennis bestrijken. Deze Vedas zijn vijfduizend jaar geleden voor het eerst op schrift gesteld door Srilā Vyāsadeva. Nadat hij de Vedas had samengesteld, inspireerde zijn geestelijk leraar hem om de diepste essentie ervan te presenteren in de vorm van het Śhrīmad-Bhāgavatam. Dit Śhrīmad-Bhāgavatam dat bekend staat als “de rijpe vrucht van de boom der Vedische geschriften” is de meest volledige en gezaghebbende uiteenzetting van de Vedische kennis. Het spreekt hoofdzakelijk over  Shri Krishna Bhagavan, die erin beschreven wordt als de Allerhoogste Godspersoon.

In deze 12 boeken krijgt de lezer antwoord op eeuwenoude vragen als Wie ben je, Wat is je plicht, Wat is de schepping, Wat is de Absoute Waarheid. Het Śhrīmad-Bhāgavatam leert hoe de menselijke samenleving door het beoefenen van bhakti yoga (toegewijde dienst aan de Opperheer) een nieuwe visie kan verwerven van waaruit ieder mens alle andere mensen als zijn eigen familie ziet; zo zullen mensen zonder twist en frustratie in vrede kunnen leven. Wie de inhoud tot zich neemt en zich er vol toewijding op bezint ontvangt verlossing van de de cirkel van geboorte en dood.

Het is de plicht van elke sanātani (volger van Sanatana Dharma/Vedas) minstens 1 keer in diens leven het Śrīmad-Bhāgavatam gelezen te hebben om tot de essentie van de Sanātana Dharma te geraken, namelijk volledig overgave aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Shri Krishna Bhagavan.

Een oprechte toegewijde zou elk hoofdstuk en elk woord van het Śhrīmad-Bhāgavatam moeten lezen, vers drie  van canto een hoodstuk een beschrijft dat het de gerijpte vrucht is van alle Vedische literatuur, nigama-kalpa-taror galitam phalam.

Dagelijks kunt u  terecht op de administratie van Stichting OHM  Suriname om toegang te krijgen tot deze Vedische literatuur.

Stichting OHM Suriname dankt Stichting ISKCON Suriname en mevrouw Sonali Sewnath  voor dit prachtig meesterwerk.