Stress en geweld nemen toe: meer aandacht nodig voor Emotionele Intelligentie

De rol van emoties en het belang van een goede beheersing ervan is doorslaggevend voor geluk en succes in het leven. De intellectuele capaciteiten (dus hoe “knap” iemand is) worden gemeten d.m.v. intelligentietesten (IQ-test). De scores kunnen liggen tussen superintelligent, normaalintelligent, zwakbegaafd tot debiliteit, imbeciliteit en idiotie. Wanneer men zegt “doe niet zo debiel” of “doe niet als een idioot” dan beseft men niet, dat men iemand voor zeer dom uitmaakt. Maar hoe zit het met de emotionele intelligentie (E.I)? Door wetenschappers wordt de E.I. van groter belang geacht voor de persoonlijkheid, het geluk en maatschappelijk succes in het leven, dan het zo hooggewaardeerde IQ. Ouders en opvoeders m.n. leerkrachten zouden dus meer aandacht moeten besteden aan de emotionele ontwikkeling van kinderen, dan blind staren op hoe ” intelligent” het kind wel is. Dit stelt Daniel Goleman, een Amerikaanse psycholoog, in zijn boek de “Emotional Intelligence”. Want een kind kan de moeilijkste opdrachten maken, maar hoe goed is het in: het begrijpen en reguleren van de eigen gevoelens en die van anderen, het helpen creëren van een goede sfeer om zich heen, het voorkomen en oplossen van conflicten, het zoeken van contact met anderen, het goed kunnen beheersen van zijn eigen emoties, etc. Wat heb je aan een zeer hoge IQ, wanneer je lijdt aan faalangst of je hebt driftbuien, onverklaarbare somberheid en agressie. Hoe meer je je laat meeslepen door gevoelens van woede, angst, verdriet en frustratie, hoe groter de persoonlijke schade. Goleman stelt verder: ook in de wereld zou veel meer aandacht besteedt moeten worden aan de E.I. van burgers, met name aan de mate, waarin zij in staat zijn hun emotionele impulsen te beheersen. Want heden ten dage worden in de wereld menselijke relaties minder goed onderhouden en hebben stress en geweld de overhand. Wetenschappelijk onderzoek laat zien, dat emoties en de mogelijkheid om ze te beheersen een factor zijn geworden, waar men niet meer omheen kan. Door nieuwe technieken wordt duidelijk, dat het emotionele (limbische) brein in veel opzichten superieur is aan het rationele brein (de neocortex); het is niet alleen sneller, maar ook zekerder en vaak dominerend vergeleken met het rationele brein. Het vinden van een goede balans, een goede samenwerking tussen deze twee, is de basis van E.I. Anders gezegd: het zoeken naar een goede balans tussen het hoofd en het hart. Blijf dus in alle opzichten “cool”. Dus breng intelligentie in je emoties!