Tips voor juist medicijngebruik

 1. Neem de juiste medicijn in de juiste hoeveelheid in
 2. Neem uw medicijnen op de juiste tijd in, het liefst op een vast tijdstip
 3. Gebruik uw medicijnen zoals op het etiket staat aangegeven
 4. Bewaar uw geneesmiddelen op een koele, droge en donkere plek
 5. Gebruik nooit zomaar medicijnen die alleen op recept te verkrijgen zijn
 6. Gebruik geen medicijnen van anderen
 7. Maak een kuur (b.v. een antibioticakuur) altijd af
 8. Stop niet met de voorgeschreven medicijnen zonder overleg met uw arts
 9. Heeft u last van bijwerkingen, meldt dit dan aan uw arts of apotheker
 10. Bent u allergisch voor een bepaald medicijn, meldt dit dan vooraf aan uw arts of apotheker
 11. Haal uw medicijnen zoveel als mogelijk steeds bij dezelfde apotheek
 12. Begrijpt u iets niet, vraag het dan gerust in de apotheek of aan uw arts
 13. Voor mensen die langdurig medicijnen moeten gebruiken: blijf uw medicijnen gebruiken ook wanneer u geen klachten meer!

Bron: info. apotheek Soma