Transcendente Meditatie op de Parvati muloschool

In de week van maandag 11 november j.l. hebben meer dan 30 studenten van de examenklassen van de Parvati muloschool te Leiding 9, vrijwillig de Transcendente Meditatietechniek geleerd. Dit onderricht is mede mogelijk gemaakt door toestemming van het Sanatan Dharma scholenbestuur (het Bestuur) en de directie van de Parvati muloschool.

Het is bekend dat studenten in het laatste schooljaar het meest onder druk staan om te presteren. We noemen dat voor het gemak “stress”; verwachtingen van ouders, veel stof in korte tijd verwerken, druk om hoge cijfers te halen, faalangst, nervositeit, onzekerheid, slapeloosheid, enz. Dit plaatst de studenten onder enorme druk, welke van negatieve invloed op hun prestatie is. In overleg met het Bestuur en de leiding van de school is besloten iets hieraan te doen en, in de vorm van een proefproject, de Transcendente Meditatietechniek in de 4de klassen te introduceren.

In het proefproject zullen de studenten gedurende de schoolweek met de docenten elke dag, 2 keer per dag, in groepsverband mediteren. In het weekend doen zij het individueel thuis. Periodiek wordt kennis verschaft over de ervaringen die worden opgedaan a.g.v. de regelmatige beoefening. Na 3 maanden wordt geëvalueerd, waarbij o.a. gekeken zal worden naar (1) verbetering in schoolprestaties, (2) verbetering in de gezondheid van de leraren en (3) verbetering van het lesklimaat, welke middels een vragenlijst zal worden uitgevoerd.De beoefening van Transcendente Meditatie op scholen is niet nieuw. Reeds in 1973 is begonnen om deze moeiteloze, natuurlijke maar zeer effectieve techniek als vast onderdeel in het lesprogramma van scholen op te nemen. Momenteel beoefenen zo een 450,000 studenten, op 800 scholen in 60 landen Transcendente Meditatie onder de naam “Quiet Time”. Gunstige resultaten worden snel gerealiseerd.

Wetenschappelijk onderzoek m.b.t. de persoonlijke, maar vooral de collectieve beoefening van TM heeft o.a. aangetoond (1) 10% verbetering in testresultaten en verkleining van de prestatiekloof tussen studenten, (2) 86% afname in schorsingen en (3) 65% afname van geweld, beide over een periode van 2 jaar, (4) daling bloeddruk (komt veel voor bij onderwijsgevenden) en 40% afname van psychische aandoeningen zoals stress, angst en depressie (bron: https://www.davidlynchfoundation.org/schools.html).

Onze organisatie staat open om ook andere scholen de mogelijkheid te bieden de potentie van deze techniek binnen de school te halen. De instructie in de Transcendente Meditatietechniek is kosteloos aan de Parvati muloschool aangeboden.

Met dank

Drs. Imro San A Jong
Surinaamse Stichting voor de Tijd van Verlichting
Mobiel: 865 5240 of tminsur@yahoo.com

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *