Tridev

Tridev
Tridev, een brede kijk

De oorsprong van de alomtegenwoordige energie (SHIVA volgens de Indiase literatuur) is niet bekend. Evenmin weet iemand wanneer het zal eindigen, dat aangenomen kan worden dat het bestond en het zal bestaan tot in de oneindigheid.
Dit is de definitie van Shiva (anadi Ananta Shiva).
Energie in zijn ruwe vorm is niet ideaal en zou het leven niet kunnen ondersteunen. Het vernietigt alleen en is zeer agressief. (Wederom een definitie van Shiva, de vernietiger).

Deze energie moet stabiel zijn om te kunnen leiden tot de vorming van de voorwaarden die het leven mogelijk maken. Deze stabiele energievoorziening is wat we Brahma (de Schepper) zouden kunnen noemen. Maar samen met deze energie moeten bepaalde factoren meespelen om leven zoals eiwitten , zuren etc .te kunnen vormen enz. Dit kunnen de factoren zijn die wij aanbidden als Adi-Shakti (moeder van allen).
Nadat het leven wordt gevormd is er energie nodig om de activiteiten van die vorm van leven uit te voeren, welke energie kan worden aangeduid als de energie van Vishnu (Degene die het leven in stand houdt).
Men kan zich afvragen dat naast Lucht, Water, Zon er oneindig veel meer dingen nodig zijn om het leven in stand te houden, dus waar staat Vishnu in dit alles? Het antwoord luidt dat al deze verschillende energiebronnen gecombineerd in een juiste verhouding Vishnu maken.

De Indiase filosofie zegt dat uiteindelijk alles zal worden vernietigd in een Pralay (Vorm van de rauwe energie),zoniet zal het leven door Shiva worden genomen. Maar waarvoor? Het antwoord is punarutpatti, dat is het werk van Brahma en Adi_Shakti begint opnieuw.
Saraswati is het vermogen van een levensvorm om te denken, waardoor het zijn karma kan doen. Laxmi wordt gezegd vluchtig (Chanchal) wisselend van vorm te zijn , vroeger werd graan behandeld als Laxmi of Koeien werden beschouwd als vorm van rijkdom. Vandaag vormen betaalmiddelen een uiting van Laxmi. Het kan worden gezegd dat Laxmi samen met Vishnu, helpt ons leven te ondersteunen.

Wat is de bedoeling van dit proces? Dit alles is alleen maar gedaan voor onze ‘KARMABHOOMI’, met slechts 1 mogelijke doel te weten “doe goed en wordt bevrijd uit deze nooit eindigende cyclus van geboorte en dood en om voor eens en voor altijd in Brahma, Vishnu en Shiva te worden opgenomen.
We kunnen dus zeggen dat God in ons aanwezig is , we hebben de capaciteit om het kwaad te vernietigen, ons goed te voeden , nieuw leven geboren doen worden , we zijn deel van God (we worden omringd door de alomtegenwoordige energie).