Trinidadiaanse Hindustani’s moeten zich verenigen en vechten tegen assimilatie en conversie

Bhadase Máráj had ooit gezegd: “Als er geen machtsstrijd binnen de Hindu cultuur was , kon ik de vijanden verslaan met één hand achter mijn rug gebonden.”

Bhadase Máráj was de oprichter van de People’s Democratic Party, de eerste oppositieleider en president – oprichter van de Sanátan Dharma Máhá Sabhá.

Bhadase had zijn deel van vijanden binnen de Indiase gemeenschap en daarbuiten. Onder leiding van Kamal Mohammed hebben veel moslims ervoor gekozen de PNM (afro Trinidadiaanse partij) te steunen om te voorkomen een Hindu de eerste premier van een onafhankelijk Trinidad en Tobago werd. Errol Mahábir was het gezicht van de Presbyteriaanse bekeerlingen in de PNM. Chunilál Sáith vertegenwoordigde de ontgoochelde Aryá Samájis die naar de PNM trokken om hun toevlucht te zoeken en er waren altijd de huurlingen onder de Hindus, een groep die altijd in een staat van eeuwigdurende hebzucht is.

Door de geschiedenis heen is de Hindustáni samenleving geplaagd door interne worstelingen. Meestal zetten onze leiders en aspirant-leiders (parvenu’s) hun persoonlijke interesse op de eerste plaats. De geschiedenis heeft ons geleerd dat wanneer de leiders dit doen, de hele natie lijdt. Dit werd goed gedemonstreerd door de leiding van Rudranáth Capildeo. Hoewel hij een briljante wetenschapper en wiskundige was, was Dr. Capildeo een mislukkeling als politicus. Hij nam geen officieel verlof aan de universiteit van Londen waar hij docent was en zou terugkeren naar Londen om zijn werk voort te zetten. Vanuit Londen leidde hij de oppositie en zonder een duidelijke leider in het parlement was de DLP ( Hindustani politieke partij) verdeeld en verzwakt. Het is niet verrassend dat de DLP de algemene verkiezingen verloor in 1966, daarna uiteenviel in de SDLP en in 1970 hinkte naar haar kerkhof. Toen Basdeo Pánday in 1976 naar het parlement kwam en de functie van oppositieleider op zich nam , merkte dr. Eric Williams (voorzitter van de PNC) op: “Ik heb nu een echte oppositieleider.”
Rávana, de antagonist in de epische Rámáyana, was een persoon die in hoge mate eigen zinnig was was. Onbekommerd over de gevolgen van zijn actie ontvoerde Rávana Sitá en hield haar in gevangenschap. Pas toen de oorlog begon en zijn luitenanten dood gingen, stuurde hij zijn broer Kumbkaran op pad. Deze berispte zijn broer voor zijn zelfzuchtige actie daar die onbewust was van wat er om hem heen gebeurde omdat hij in beslag werd genomen door de geneugten van de wereld .

Huurlingen zijn huurmoordenaars met loyaliteit aan iedereen die hun diensten inhuren en ervoor betalen. In het oude India hadden de indringers geen koninkrijken kunnen veroveren zonder de hulp van Indiase huursoldaten. De tribale bevolking woonden langs de uitlopers van de Himáláyá en had geen gevoel van de natie. In hun dran naar overleving, verkochten ze gewillig hun diensten aan binnenvallende plunderende legers van bandieten, plunderaars en plunderaars. Gedurende de geschiedenis van India waren er altijd Indiase huursoldaten die aan de zijde van de vijanden waren voor persoonlijke voordelen.

Is deze huurlingencultuur van de Hindustani’s veranderd? Heden ten dage is het nog steeds te zien bij de vele Hindustani’s die respectievelijk de PNM en de PNC ondersteunen in Trinidad en Tobago en Guyana. Zonder de Sridath Rámphals en de Gowkaran Sharmas zou de PNC-regel waarbij Hindustani’s gediscrimineerd worden ,geen legitimiteit hebben gehad. In Trinidad en Tobago verblijven de Seukarans en de Sinanans die huursubsidie verlenen aan de PNM (voor persoonlijk gewin). De PNM herkende die paar Hindustanen en hield ze vast als bewijs van een quasi eerlijke behandeling van de Hindustani’s en gelijke kansen voor iedereen, terwijl grote delen van dit land waar een overwegend Hindustani bevolking is het hele weekend zonder water verblijven . Zolang de Seukarans en de Sinanans water in hun kraan hebben, gaat alles goed in T & T.

De geschiedenis heeft ons ook geleerd dat wanneer Hindu’s verenigd zijn, we onze vijanden kunnen verslaan. Chanakyá, een brahmaan en leraar aan de Taxilla-universiteit in Pataliputra, Uttar Pradesh (500BC) mobiliseerden het verzet tegen de Grieken en na het verslaan van hen vestigde zich het eerste Indiase rijk onder leiding van Chandragupta Mauraya. De visie van Chanakyá maakte van India een sterk en verenigd land. Meer nog, de invloed van India breidde zich uit naar Afghanistan, Indonesië en andere delen van het Verre Oosten. De hinduïstische manier van leven werd ook gedragen naar die verre delen, samen met goederen en diensten.

Armatya Sen, Nobel prijs laureaat, heeft het boek “ The Argumentative Indian” geschreven, met een serie van essays die de pluralistische opvattingen van de Indiase samenleving belichten. Een dergelijk pluralisme en diversiteit aan opvattingen, is zeker welkom. Desalniettemin hebben we door de jaren heen vastgesteld dat de Indiase samenleving het pluralisme tot het uiterste heeft toegepast waar zelfs levensbedreigende ideologieën en persoonlijkheden, rechten hebben. Het is gebruikelijk dat mede-Hindu’s beledigingen van hindugoden en -godinnen ,verdedigen als ‘recht op vrije meningsuiting’.

Maharaja Ranjit Singh (1780-1839) regeerde veertig jaar de regio Punjá b. Zijn pluralisme verschafte hem de wijsheid om moslims, Italianen, Fransen en Amerikanen in zijn leger aan te nemen. Het was echter verstandig hen niet in de hoogste besluitvormingsposities te plaatsen. Zelfs pluralisme moet zijn grenzen hebben. Helaas zijn hindus geïndoctrineerd om beledigingen te accepteren als tolerantie, maar zijn ze snel bezig eigen hindus aan te vallen wanneer die zich agressie opstellen bij het verdedigen van hun rechten en vrijheden !

Hoe gaan Hindustani’s om met monolithische ideologieën zoals het Christendom, de Islam en het communisme? Deze ideologieën zijn de belangrijkste vijanden waarmee de hindusamenleving geconfronteerd wordt, waar Hindus vandaag mee te maken hebben. We kunnen onszelf niet voor de gek houden dat deze exclusivistische ideologieën waarden bevatten die geen respect hebben voor je recht en streven om te leven als hindu.

De Hindu-samenleving moet de bekering tot de Islam en het Christendom bestrijden.
Dit zijn fundamentalistische geloofssystemen die conflicten veroorzaken. Veel van onze religieuze leiders spreken over religieuze tolerantie in T & T. Dit is niet zo omdat christelijke voorgangers en moslim imams, Hindu’s blijven bekeren. In het district Chaguanas zijn er (Hindustani ) moslimleiders die niet-moslims benaderen en uitnodigen om de Islam te accepteren. Ook zijn er christelijke kerken actief via hun zendelingen die elk huis met een jhandi uitkozen om hun evangelie van onverdraagzaamheid te verspreiden.

Hindu’s moeten zich verenigen om het kwaad van bekering te bestrijden. Bekering is geweld. Het is een extreme uitdrukking van intolerantie. Het veracht je culturele erfgoed en manier van leven die je voorouders je hebben doorgegeven. Daarom is het het recht van de hindoes om hun erfgoed te verdedigen tegen aanvallen van religieuze fanatici.

Binnen onze families omarmen we bekeerlingen. Dit is absoluut verkeerd. Máhátmá Gándhi kende de gevaren van bekering en merkte op dat elke bekeerling een vijand van India is. Gándhi was onverdraagzaam toen één van zijn zoons die zich bekeerde tot de Islam. De zoon had spijt van zijn daden en werd teruggestuurd naar het hindu-geloof door shuddi of zuiveringsrituelen uitgevoerd door de Aryá Samáj.

Assimilatie is een andere ideologie waar hindus voor moeten waken. Individuen moeten de vrijheid hebben om met een persoon naar keuze te trouwen. We zien echter de actieve deelname van de overheid en reclamebureaus die Hindustaanse vrouwen promoten, terwijl de Hindustaanse mannen in advertenties worden gemarginaliseerd. Deze promotie van Indiase vrouwelijke en Afrikaanse mannen als norm vormt een directe bedreiging voor de raciale identiteit van de Hindustani’s. Is er een enquête uitgevoerd om vast te stellen of Hindustani’s geïnteresseerd zijn in het product met de naam assimilatie?

Het is het Hindustani’s recht om zijn soort te bestendigen. Assimilatie accepteren is genocide of vernietiging van één ras omarmen. Er zijn al bedreigde groepen in T & T zoals de Inheemsen die het slachtoffer zijn geworden van christelijke genocide en onverdraagzaamheid. Hindustani’s mogen nooit toestaan dat ze volledig worden gedecimeerd en uitgewist, en een voetnoot worden in geschiedenisboeken.

Hindustani’s moeten zich verenigen om hun cultuur en raciale identiteit te redden. Dit doel kan alleen worden bereikt door de intolerante en exclusivistische ideologieën van de islam en het christendom te schenden. Ook moeten we ons bewust zijn van die Hindustani’s die, verblind door hebzucht en vervloekt door honger, zichzelf inhuren als huursoldaten voor de PNM om hun Hindustani samenleving te vernietigen. We moeten weten wie ze zijn en ze verlichten.

Dr.Kumar Mahabir
Trinidad

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *