14 augustus: Tulsidás Jayantí

Tulsídás, ook bekend als Gosvámí Tulsídás (1532 – 1623), was een hindú dichter, heilige, hervormer en filosoof die bekend staat om zijn toewijding voor Rám Bhagaván. Als schrijver van een aantal populaire werken, is hij het best bekend als de auteur van het epos de Rámcaritmánas (betekent: het heilige meer van de levensdaden van Shrí Rám), een hervertelling van de Sanskrit Rámáyaṇa in de volkstaal Avadhí.

Válmíki was de schrijver van de originele Rámáyaṇa in het Sanskrit. Tulsídás is ook de componist van de Hanumán Cálísá, een populaire devotionele hymne gewijd aan Hanumán, de Goddelijke aap en toegewijde van Rám.

Tulsídás woonde in de stad Váráṇasí (Banáras). De Tulsí Ghát in Váráṇasí is naar hem genoemd. Hij bouwde daar ook de Sankatmocan tempel, gewijd aan Hanumán. Tulsídás begon de Rámlílá, een volkstheaterversie van de Rámáyaṇa.

Hij is geprezen als een van de grootste dichters in het Hindí en in de Indiase wereldliteratuur. De impact van Tulsídás en zijn werken op de kunst, cultuur en maatschappij in India is wijdverbreid en wordt tot op heden gezien in de volkstaal, Rámlílá toneelstukken, Hindoestaanse klassieke muziek, populaire muziek, en de tv-series.

Een hindú samenleving is niet voor te stellen zonder de ereplaats van de Rámáyaa;
een vers uit dit grote epos luidt terecht:”Zolang de bergen en de rivieren bestaan op aarde, zolang zal de wereld het verhaal van de Rámáyaa kennen.”