Uitnodiging herdenkingsdienst Harold Ramdhani

Op 17 september 2016 herdenken wij het feit dat de heer Harold Radjkoemar Ramdhani een jaar geleden is overleden. Stg. Organisatie Hindoe Media heeft gemeend deze grote Surinamer gepast te gedenken middels een herdenkingsdienst op dinsdag 20 September in de Shri Radha Krishna Mandir aan de Commissaris Robles weg te Blauwgrond.
harold-radjkoemar-ramdhani
De heer Harold Ramdhani stond er bekend om zijn verjaardagen in steeds andere tempels te vieren in stad en randdistrikt vandaar dat geheel volgens zijn traditie OHM heeft besloten in een tempel hem te gedenken.

Geboren op 28 december 1944 heeft Harold Ramdhani in vele organisaties gediend en een enorme bijdrage geleverd aan de Surinaamse samenleving. Zo is hij vanaf het begin tot aan zijn overlijden het oudste lid van de Staatsraad geweest waar hij met liefde en toewjding aan honderden wetten heeft gewerkt waar wij tot de dag van vandaag de vruchten van plukken. Ook was hij ex-directeur van het Staatsziekenfonds, lid van KennisKring, Lid van de Troefcall Club Doksastraat, Lid van de Lions Club Parwani, President van Gopio, Ex-woordvoerder van de VHP, voorzitter van de Donderdaagse Avond van de VHP, Directeur van Ram’s Tour’s en Travel Service, Lid van de Luchtvaart Onderhandelingscommissie, gewezen voorzitter van Stichting Toerisme Suriname, gewezen bestuurslid van de SHATA, gewezen bestuurslid van de VSB, gewezen bestuurslid van de ASRA etc.
Hij was tevens een vaste donateur van vele tempels, behoeftigen en sociaal zwakkeren in de samenleving. Zo een zeer bewogen, dynamische-, sociaal-, cultureel- en harwerkend mens verdient onsinziens een waardige hedenking en veel meer.

De inloop is om half zeven des namiddags waarbij middels bhajans en kirtans (lofzang) de avond wordt aangevangen waarna de eerwaarde pandit Sewgobind een lezing zal houden. Stg. OHM hoopt dat familie, vrienden, oud collegae en organisaties gevolg zullen geven aan deze uitnodiging om middels gebed de almachtige te danken en Harold Ramdhani waar zijn ziel zich ook moge bevinden de nodige Moksha (verlossing) te doen verkrijgen.

Het OHM bestuur,

Drs. Radjen Baldew
Voorzitter

Aum, Anádinidhano devah
shankhacakragadádharah;
akshayyah pundarikákshah
pretamoksha prado bhava.

Betekenis:
Gij, die zonder begin en einde zijt,
goddelijk, de kinkhoorn, het wiel
en de knots dragend, onvergankelijk,
lotisogig, o Almachtige, schenk verlossing aan de preth,
(geest) van de overledene.