Uitreiking Vedantaprijs 2017

Stichting Jnan Adhin Fonds heeft op woensdag 13 december 2017 in het auditorium van Self Reliance de 10e Vedánta-prijs uitgereikt aan mw. Monique Pool. Zij heeft zich verdienstelijk gemaakt voor Milieu en Natuurbescherming.

Voorzitter Rakesh Adhin gaf aan dat deze stichting in januari 2000 is opgericht volgens de Vedánta filosofie nl. de eenheid van alles dat bestaat. Carlo Jadnanansing, voorzitter van de Raad van Toezicht ging dieper in op deze filosofie. Einde van het Hoger & Spirituele Weten. Eenheid in verscheidenheid, de hogere wiskunde van het Hinduïsme. Hij legde het verband en de eenheid tussen Átman en Brahman uit. Er is een ook een jarenlange samenwerking met de Art of Living. Aan deze stichting zijn ook Dennis Wip, Renee Abrahams en Lalita Adhin verbonden. Monique Pool, tolk van beroep is door CNN gespot vanwege haar milieuwerk inzake de bescherming van ongeveer 600 luiaards, waarvan een film werd vertoond. Ze is oprichter van het Green Heritage Fund. Ze kreeg uit handen van Rakesh Adhin de award, een cheque en een bloemstuk uitgereikt. Ze dankte de stichting voor de eer en zegde een mantra op voor het gehoor. Ze gaat door met haar natuur-beschermingswerk en riep nog meer vrijwilligers op dit werk op te pakken. Ze overhandigde een fotoboek aan de stichting. De voorgaande 9 Vedante awards gingen naar Jeff Crab (2001), Martinus Lachman ( 2002), Abdoelgaffar Muradin (2003), Nico Waagmeester (2005), Vera Kaffiludi (2007), Roshni Radhakishun ( 2009), James Ramlal (2011), Cliff San A Jong (2013) en Ronald van der Maesen. De avond werd informeel afgesloten.

OHM


De Vedánta-filosofie

Sleutelbegrippen: Átman, Brahman en Máyá

Het is bijna onmogelijk de gecompliceerde eenheidsfilosofie Vedánta in enkele regels samen te vatten. Ik zal mij beperken tot de advaita (niettweeheid)- vedánta. De Vedánta is één van de zes systemen van de Indiase filosofie. Zij zegt dat ons Ware Zelf, wat het Átman wordt genoemd, één is met Brahman. Brahman wordt door sommigen ook vertaald met God, maar het is beter Brahman onvertaald te laten, daar men bij God vaak aan een persoon denkt, terwijl Brahman onpersoonlijk is. “Ik ben Brahman” (aham brahmámi) is de opperste waarheid. Hetzelfde bewustzijn dat in de kern van ons wezen verblijft, doordringt het hele universum. Onszelf kennen is Brahman kennen en één worden met alles. De Vedánta is een filosofie van zelfrealisatie en de beoefening ervan is een weg naar zelfrealisatie door middel van yoga en meditatie. In de advaitavedánta is de (persoonlijke) Schepper, die Íshvara wordt genoemd, niet de hoogste werkelijkheid. De hoogste werkelijkheid is het Absolute, Brahman genaamd, dat uitgaat boven tijd, ruimte, oorzaak en gevolg, en boven elke persoonlijke Schepper staat. Ons Individuele Zelf (of Primair Zijnde), Átman, is één met het Absolute of Brahman, dat het Hoogste Zelf (Paramátman) is. Átman is één met: Zijn- Bewustzijn-Gelukzaligheid (Sat-CitÁnanda), de grond waaruit zelfs de Schepper voortkomt. Door de nadruk op het Zelf en de erkenning van veel vormen van theïsme vormt de Vedánta de grondslag van de tolerantie en de syncretistische (versmeltingen van wijsgerige en religieuze opvattingen en meningen van verschillende herkomst) tendens die de hindoeïstische religie typeren. Omdat hindoes religie als voertuig voor Zelfkennis zien, kunnen ze zowel binnen als buiten hun tradities veel verschillende wijzen, heilige boeken en spirituele paden accepteren. Het hindoeïsme heeft zichzelf altijd gedefinieerd als Sanátana Dharma, “de universele of eeuwige Dharma (Wet), die alle dharma’s en alle mogelijke spirituele paden omvat. In Suriname wordt het begrip Sanátana Dharma in een veel engere betekenis gebruikt namelijk als een soort tegenstelling met andere stromingen binnen het hindoeïsme, zoals de Arya Samaj en de Hare Rama Hare Krishna beweging (ISKCON). Persoonlijk betreur ik deze beperkte interpretatie, daar alle hindoeïstische stromingen deel uitmaken van de Sanátan Dharma. De Vedánta is een open systeem dat het Zelf in alle wezens eert en het niet beperkt tot welke specifieke formule, persoonlijkheid of welk dogma ook. De Vedánta is de oudste en duurzaamste spirituele leer van India, maar telt ook in het Westen, vooral in Europa en de VS, vele aanhangers. Zij is aanwezig in de Upanishad’s, in die zin dat deze leer vervat is in de Upanishad’s, die aan het einde van de Veda’s zijn opgenomen als filosofisch aanhangsel; en de Vedánta is samengevat in de Bhagavad Gítá en de Vedánta Sútra. Zij heeft echter zeer oude antecedenten in de Vedische literatuur, die nu op grond van recente archeologische vondsten wordt gedateerd op 3500 v.C. Vedánta betekent letterlijk ‘het einde van de Veda’s, maar eigenlijk verwijst het naar de essentie van de Veda’s. Vanuit het standpunt van grote yogí’s, zoals Sri Aurobindo, presenteren de Veda’s de waarheid van de Vedánta in poëtisch-mantrische taal, terwijl de Vedánta vedische mantrische kennis in de vorm van een rationale filosofie aanbiedt. De Vedánta omvat onder andere leringen over karma, wedergeboorte en bevrijding van de kringloop van wedergeboorte (sansára). De Vedánta beschouwt de empirische of waarneembare wereld als máyá of illusie. Máyá (letterlijk: dat wat niet is) sluit met haar “sluier” de Absolute werkelijkheid hermetisch voor ons af. Ook de relatie tussen Brahman en Máyá is voor ons sterfelijke wezens niet te begrijpen. Met onze begrensde verstandelijke vermogens zijn wij niet in staat door de sluier van Máyá heen te dringen en blijft de Absolute Werkelijkheid in elke incarnatie onkenbaar en onbegrijpelijk voor ons. Met andere woorden: Brahman gaat ons verstand te boven! Het onbevredigende gevoel dat deze constatering teweegbrengt, kan echter verholpen worden. Maar dan moeten we bereid zijn ons verstand op nul te zetten, stil en onbevooroordeeld te zijn en oprecht te streven naar éénwording met Brahman (het Goddelijke). Dit kan middels alle vormen van Yoga en meditatie. Slechts op deze wijze kunnen wij (een glimp van) Brahman ervaren.

Bron: mr. Carlo R. Jadnanansing/ Sandesa 20 juli 2012

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *