Vandaag Mahá Shivrátri

Vandaag, 1 maart, wordt wereldwijd aandacht geschonken aan de herdenking van Mahá Shivrátri.

Mahá staat voor grootse.
Shiva staat voor het Allerhoogste Onstoffelijk Wezen, de Allerhoogste Ziel, Het Allerhoogste punt van stralend Licht, de Waarheid, de Ene die altijd Voordeel brengt, de Weldoener, Oceaan van Liefde en Kennis, de Zuiveraar. De Ene die gekend wordt als God, de Vader en Moeder van alle zielen, ongeacht religieuze achtergrond.
Rátri staat voor nacht.

Waarom wordt Mahá Shivrátri gevierd?
Het is de herinnering aan dat vreugdevol, grootse moment, die tijd waarin de Allerhoogste Ziel op aarde komt om alle zielen en de gehele wereld te bevrijden uit “de nacht” oftewel het verdriet waarin zij zich bevinden en mee te nemen naar het “daglicht”. Het accurate moment waarop er invulling gegeven kan worden aan de roep naar de Zuiveraar, wanneer de wereld weer getransformeerd moet worden naar één waar wij in zuivere liefde, vrede en geluk met elkaar leven.

Maar wanneer komt dat grootse moment dan?
De meeste religiën zeggen dat God Zichzelf zal manifesteren op aarde wanneer er extreme duisternis is door onwetendheid, verval van gerechtigheid, verheerlijking van ongerechtigheid, wanneer kinderen, kinderen zullen baren enz.
Het antwoord op deze vraag wordt veel makkelijker en aannemelijker als elk voor zich heel eerlijk stilstaat bij de volgende eenvoudige vragen: Wat vind ik van de staat van onze wereld en de manier waarop wij op dit moment als mensen met elkaar en de natuur omgaan? Ervaar ik liefde, vrede en rust in mijn dagelijks leven?

Alle inspanningen geleverd in de afgelopen decennia, alle vredesconferenties, klimaatconferenties, wetenschappelijke uitvindingen en toepassingen daarvan: zijn wij er allen daadwerkelijk op vooruit gegaan of lijkt er alleen verdere degradatie van de ervaring van welzijn, vrede en geluk te zijn?
En vervolgens rijst de vraag: kan ik er persoonlijk iets aan doen om onze diep gekoesterde wens en verlangen naar een liefdevolle, vredevolle en gelukkige wereld voor eenieder dichterbij te brengen?

Het bevrijdende, geruststellende en helende antwoord
De Allerhoogste is een onstoffelijk wezen, niet zichtbaar met de fysieke ogen, maar ervaarbaar door accurate kennis en herkenning. Hij wordt daarom ook het Allerhoogste Licht genoemd welke komt in deze fysieke dimensie en ons onderwijst over de Waarheid. Dat wij van oorsprong zuivere spirituele wezens zijn van licht en het vergeten zijn, waardoor de wereld in een staat van verdriet en duisternis terecht gekomen is.

Hij herinnert ons ook aan wie Hij daadwerkelijk is en wat Zijn rol en relatie met ons is. Hij onderwijst ons de accurate methode – Rajyoga – om weer de zuivere gezonde goddelijke versie van onszelf te worden, waardoor de conditie van de wereld getransformeerd kan worden. En Hijzelf begeleidt ons met discipline, veel liefde, geduld en zegeningen in dat proces.

Accurate herkenning is de basis vereiste om te kunnen luisteren naar datgene wat de de Allerhoogste Vader, de Allerhoogste Ziel, de Onstoffelijke Ene van ons vraagt en ons uitlegt. Omdat Hij geen lichaam heeft van zichzelf, geen stoffelijke geboorte neemt zoals alle andere zielen, waardoor hij in karmische binding zou geraken, maakt hij gebruik van een menselijk medium om de kennis te delen die Hij heeft.

De ene die Hij Brahma noemde en later ook vele andere van Zijn kinderen, hebben door accurate herkenning van de Allerhoogste, de kennis en methode die Hij onderwijst snel en accuraat geabsorbeerd en toegepast in hun dagelijks praktisch leven. Door hun zichtbare en vooral ook voelbare transformatie, van onzuivere menselijke zielen tot zuivere verheven zielen, zijn zij levende voorbeelden geworden. De verlichtende ervaringen die eenieder kreeg in hun nabijheid, werd spontaan hun overtuiging dat deze kennis en methode, die daadwerkelijk het nobele in de ziel weer omhoog brengt, alleen kan komen van de Allerhoogste Ziel zelf.

Hoe donkerder het is, des te meer het Licht effect heeft. Dan is Gods spirituele kennis, de waarheid, essentieel om ons terug te brengen naar de wereld van lichtheid, geluk, blijheid en vrijheid. Het activeren van ons innerlijke licht is Gods taak, want alleen God is de Zuiveraar, de enige die altijd zuiver licht is.

Als wij Mahá Shivrátri vieren, blijven wij in het donker terwijl het licht wordt aangereikt? Of kiezen wij ervoor om licht te zijn en aan te wakkeren, zodat wij voor anderen ook iets kunnen betekenen vanuit die waarheid over onszelf. Uit diepe gevoelens van liefde en dankbaarheid voor Zijn onvoorwaardelijke Liefde en al hetgeen Hij ons schenkt, wordt deze speciale dag, Mahá Shivrátri, jaarlijks met heel veel vreugde gevierd door Zijn geliefde kinderen.

Brahma Kumaris Spirituele organisatie