Vereniging van Installateurs en de EBS werken nauw samen ter verbetering van de veiligheid en kwaliteit van de dienstverlening.

20161209_104329De Vereniging van Installateurs in Suriname, de VIS, heeft op vrijdag 9 december een werkbespreking gehad met de direktie en staf van de NV Energie Bedrijven Suriname. De EBS had recent voor installeurs een presentatie gehouden over de komende ontwikkelingen in het kader van de nieuwe wetgeving en spelregels die van kracht zijn per januari 2017.  EBS Chief Operations Officer MSc. Samuel Mehairjan gaf aan dat er met man en macht gewerkt wordt om klanten zo snel als mogelijk te helpen en heeft met het VIS bestuur afgesproken dat samen naar oplossingen gezocht zal worden voor de diverse issues de installatie sektor rakende alsook de problemen waarmee de installateurs zitten. Ook informeerde hij de VIS over het Energie Sektor Plan, ESP, de nieuwe Electriciteitswet en de veranderingsprocessen waarmee de EBS direktie bezig is te implementeren. Hij riep de installateurs op innovatief te zijn qua groene energie, led lampen gebruik te stimuleren, zonne-energie panelen aan te bevelen en voor grootverbruikers de cosinus factor te verbeteren.  Er zal de komende tijden gewerkt worden aan reguliere- en verbeterde communicatie toegang, het aansluitproces , scholing, trainingen, keuringsstandarisatie, kwaliteitsverbetering, ondernemersethiek en beunhazerij, erkenningsregeling, veiligheid en alles dat betrekking heeft op een efficientere en veilige-installatiesector in Suriname. Chief Executive Officer Drs. Rabindre Parmessar gaf het beleid aan waarop de EBS zich focust inzake regulering en ordening binnen de installatie sector, herziening van de erkenningsregeling tot installateur, aanpak van de wanorde, de verbetering van de kwaliteit en veiligheid, her- of bijscholing. Hij vroeg de VIS erop toe te zien dat installateurs zich niet schuldig maken aan stroomdiefstal en illegale verzwaringen en riep de VIS op hun expertise en know how te doen vergroten en aan richtprijzen voor de dienstverlening te werken.  Hij hoopte dat heel spoedig de electriciteitstarieven marktconform kunnen worden, want na Trinidad heeft Suriname het goedkoopste Kwh tarief, zodat de EBS klanten in stad en district veel sneller kan aansluiten en ook de achterstand van 2500 klanten kan inlopen voor eind april 2017.

Dhr. Andy Wong, manager besprak het nieuwe keuringsformulier die de keuringsdienst per 1 januari 2017 wil introduceren alsook de digitale wijze van indiening om het geheel efficienter te laten verlopen. Hij informeerde het VIS bestuur dat de EBS de afkeuringen nauw bijhoudt en dat er boetes en andere maatregelen zullen volgen indien er veel afkeuringen zullen voorkomen en installateurs kaarten van beunhazen zullen bijven tekenen. Er werd ook stil gedaan bij PV Solar installaties die steeds meer toenemen en waarover er regelgeving moet komen. Afgesproken is dat de VIS en de EBS samen met andere actoren en scholingsinstituten in overleg zal treden om een trainingscursus in Januari met toets in Febrauri te organiseren om installateurs te certificeren  om zonnepanelen veilig te kunnen aanleggen.

VIS voorzitter Dinesh Brindaben Panday dankte de EBS voor de goede samenwerking en benadrukte dat het VIS bestuur met haar leden hard werkt aan de verbetering van de installatie sektor.  De VIS en EBS blikken tevreden terug naar de vruchtbare bespreking.