VG Himmat weer in de ziekenhuizen spotlight.

Vrijdag 19 november 2021 zijn 70 van de 92 ziekenhuisbedden door de waarnemend minister van Volksgezondheid Mw. Krishna Hussainali-Mathoera aan een viertal ziekenhuizen overhandigd. Tijdens deze overhandigingsceremonie gaf Farid Habib van VG Himmat een terugblik naar de oktober-herfstdag in Nederland waar ondanks de zware regen op één dag twee 40 ft high cube containers zijn ingeladen. Door positiviteit, plezier en vriendschap is ook deze uitdaging succesvol opgepakt. Het is een unicum dat de vriendengroep voor het eerst 5 containers met hulpgoederen voor de Zorg in één jaar naar Suriname heeft verstuurd”. Door de Covid beperkingen konden de circa 30 leden niet naar Suriname afreizen doch slechts enkelen. Hij bedankte de lokale partnerorganisatie OHM en de bedrijven Matesa en ELTO alsook alle vrienden en sponsoren in Suriname en Nederland voor hun onbaatzuchtige ondersteuning. Met het ministerie van Volksgezondheid is een goede samenwerking opgebouwd om de bedden in een kort tijdbestek in te klaren en te distribueren onder de ziekenhuizen. Na Habib voerden ook de DC van Paramaribo Ricardo Bhola, volksgezondheid directeur Rakesh Gajadhar Sukul en ambassadeur Rajendre Khargie het woord die allen het goede werk van Himmat en OHM prezen. De minister benadrukte het belang van sevá en dat de regering alle zulke initiatieven ondersteunt en bracht dank uit aan VG Himmat en OHM. Ambassadeur Khargie informeerde de gasten dat hij elke week verzoeken tot verscheping van hulpgoederen naar Suriname krijgt en verzocht eenieder eerst de juiste behoefte na te gaan alvorens te versturen naar Suriname. Dit om hoge kosten en verspilling te voorkomen. De ziekenhuisdirecties van het Mungra Medisch Centrum, Streekziekenhuis Atjoni, het Landshospitaal en het Sint Vincentius Ziekenhuis waren zeer verheugd de mooie bedden in ontvangst te mogen nemen. Namens hun dankte Atjoni directeur Noordzee alle actoren betrokken bij dit fraai project. Vriendengroep Himmat (VG Himmat) voert al ruim 20 jaar het Goede doelen project SU uit waarin drie elementen van belang zijn: het netwerk van de vriendengroep, hun passie voor voetbal en een intrinsieke motivatie om te helpen. De focus ligt op medische hulpgoederen, onderwijs- en sportmaterialen. Met de Covid pandemie is de urgentiekomen te liggen op medische hulpmiddelen. Tussen februari 2020 en november 2021 heeft de vriendengroep vijf containers aan hulpgoederen verscheept. Met deze vijf containers zijn circa 220 bedden aan verschillende Ziekenhuizen, bejaardeninstellingen en particulieren verdeeld. De hulpgoederen worden in Nederland via het netwerk van VG Himmat verzameld en met vrijwillige inzet van de vriendengroep zelf ingeladen. Een der netwerken is mw. Mr. Sita Autar-Matawlie van stichting Abhilasa Global Serve die zich inzet voor kansarme meisjes en vrouwen in India en Suriname, een toezichthoudende functie vervult bij een grote zorginstelling, en de 220 vrijgekomen ziekenhuisbedden ter beschikking heeft doen stellen aan VG Himmat. Met deze 23ste en 24ste veertig voet container is in de afgelopen maanden een grote logistieke operatie afgerond. Onder het genot van een drankje en hapje werd deze bijzondere dag afgesloten. De heren van Himmat keren over enkele dagen terug naar Nederland na toch nog een balletje te hebben geschopt. 

Stanley Ramkhelawan/OHM