Viering Parashurám Jayantí en Akshay Tritíyá voor het eerst in Suriname

Het Bestuur van de Priesterraad van de Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname voorgezeten door Ew. Pt. Djietendra Bholasing heeft heden voor het eerst de Parashurám Jayantí en Akshay Tritíyá volgens de rituelen en ceremoniën gevierd. Deze viering is zeer markant voor de Sanatan Dharm in Suriname daar het voor het eerst heeft plaatsgevonden, en wel in de Shri Vishnu Mandir, Koningstraat 31-33.

In aanwezigheid van uitgenodigde panḏit’s en de pupillen van de opleiding tot panḏit (priester) werden de ceremoniën om 16.00 u. aangevangen. Allereerst de pújan (verering) van Shrí Parashurám jí Maháráj.

Het programma werd vervolgd met bhajan’s o.l.v. Taran Panchoe, een boodschap van de voorzitter van de Priesterraad, felicitaties van de ondervoorzitter van Parshad, een boodschap van Pt. Loknath Gajadhar Sukul en een inspirerende kathá (beschouwing) door Ew. Pt. Hemradj Bindamissier over Parashurám Maharáj jí.

De Voorzitter van het hoofdbestuur van de Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname, dhr. Nitin Jagbandhan, heeft in de felicitatietoespraak bij deze markante viering zich erkentelijk geuit en het Bestuur van de Priesterraad gecomplimenteerd, alsook zegeningen uitgesproken om het goede werk voort te zetten en onuitwisbare sporen achter te laten voor de komende generaties voor het behoud en verheffen van de dharma.

De Priesterraad van de Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname bedankt eenieder die heeft geholpen op welke manier dan ook en vooral ook eenieder om aanwezig te zijn.

 

Bron: Facebook bericht Priesterraad SDMSS