Vijf heilige plekken waar Lakshmí Mátá verblijft

Lakshmí Mátá, de schenker  van rijkdom en welvaart en de gemalin van Máhá Vishṇu is heel bekend  in het  hinduïsme. Volgens de hindu traditie zijn er enkele plaatsen waar Lakshmí verblijft en op een aantal andere plaatsen waar ze zich niet thuis voelt. Ken deze vijf heilige plaatsen waar Lakshmí graag verblijft.

Lakshmí Mátá  in de Lotusbloem
De lotusbloem heeft een belangrijke plaats in het hinduïsme. De roze lotus is  de zetel van Lakshmí. Sommige namen die worden toegeschreven aan Lakshmí, waaronder Padmini, Padmapriye en anderen, brengen de goddelijke connectie tot uitdrukking die Lakshmí geniet via de lotusbloem. De lotus wordt op grote schaal gebruikt voor aanbidding en Pújás.
In de meeste tempels bieden mensen een málá  van Lotus bloemen  aan om de zegeningen van Shri Vishṇu te ontvangen voor welvaart en rijkdom. Het aanbieden van lotus aan  Shri Vishṇu wordt als hoogst heilig beschouwd omdat Hij de Heer van Lakshmí is en de lotus de godin Lakshmí symboliseert.
De unieke en  gerespecteerde plaats die aan de lotus wordt gegeven in de traditie, religie, beeldhouwkunst en iconografie, visuele en podiumkunsten vloeit voort uit het geloof dat Lakshmí Mátá  in de  lotus woont.

Lakshmí Mátá  woont in het Bilvá-blad
Bilvá-bladeren worden gebruikt voor het aanbidden van Shiva bábá. Er wordt aangenomen dat Lakshmí op de achterkant van Bilvá-bladeren verblijft. Bilvá-bladeren hebben geweldige medicinale eigenschappen en er wordt gezegd dat een Shiva Pújá incompleet is zonder Bilvá-bladeren.

Het omgekeerde deel van Bilvá-blad
Van de drie tijden, het verleden, heden en de toekomst, die de drie kwaliteiten van de mens vertegenwoordigen, namelijk Sattva, Rájas en Támas, zorgt de aanbidding met Bilvá-bladeren dat er verlichting geschonken wordt van de zonden begaan over de drie afgelopen geboorten.

Het voorhoofd van olifanten
Aan beide kanten van het voorhoofd van olifanten zijn er twee verhoogde delen waar er horens konden zijn. Deze staan bekend als Gaja Kumbham. Tussen deze twee bulten en op de top van het voorhoofd, is er een andere bult waar Lakshmí Mátá verblijft.
Olifanten worden gevoed en onderhouden in een aantal populaire tempels van het hinduïsme. Processies van olifanten  is het centrale deel van een groot aantal beroemde festivals in mandirs -tradities. Daar Lakshmí in het voorhoofd  van een olifant verblijft, wordt het als heilig beschouwd om een olifant te zien.
In de Sri Rangam Ranganátha Swami-mandir  (Trichy, Tamilnadu), is het gebruikelijk om de Heer de eerste blik op het gezicht van een olifant in de ochtend te laten maken.

Lakshmí Mátá verblijft op de rug van  een koe
Volgens hindugeschriften verblijft  Lakshmí Mátá ook op de rug van een koe. Koe-aanbidding is een zeer heilige praktijk in het hinduïsme. Koeien worden vereerd en aanbeden. Degenen die de koe voeden en regelmatig aanbidden, zullen welvaart en rijkdom uitnodigen.
Mensen smeren kurkuma en sindhur op de rug van de koe en doen dit  vooral aan op de dinsdag en vrijdag. Dit is een belangrijk onderdeel van de Lakshmí Pújá .
Iedere ochtend, wordt de  Devtá  Shri Ranganátha  in de tempel van Shri Rangam, het mogelijk   gemaakt om de eerste blik op de rug van de koe te hebben, samen met het gezicht van de olifant.

Lakshmí Mátá verblijft  op de  vingertoppen van mensen
Lakshmí Mátá  verblijft ook  in de vingertoppen van mensen rekening houdend met hun vaardigheden en mogelijkheden. Vanwege dit geloof wordt gezegd dat het strekken van de handpalmen voor het gezicht en het hebben van de eerste blik op de vingertoppen als iemand ’s morgens wakker wordt, neerkomt op het hebben van de beeltenis van Lakshmí Mátá  en haar zegeningen kan ontvangen.

Bron:Speaking tree

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *