Vitamine B12-tekort, vaak een gemiste diagnose

Wie dagelijks voldoende melk en melkproducten en regelmatig dierlijk voedsel gebruikt, krijgt voldoende vit. B12 binnen. Indien de waarde van vit. B12 desondanks te laag is, kan er sprake zijn van een opnamestoornis.

Soms kunnen maagaandoeningen de oorzaak hiervan zijn. In de maag zorgt nl. een stof (intrinsic factor) voor de opname van vit. B12. Het voedingspatroon kan wèl een rol spelen bij veganisten en – in mindere mate – bij vegetariërs. Met name veganisten krijgen in het geheel geen dierlijke producten binnen en dus geen vit. B12 en kunnen een vit. B12-tekort hebben. Hierbij hoeft er dus geen sprake te zijn van een opnamestoornis. Het verdient echter aanbeveling om het tekort aan vit. B12 zo snel mogelijk te verhelpen om blijvende schade te beperken m.n. aan het zenuwstelsel.

Klachten bij een vit. B12-tekort kunnen zijn: vermoeidheid, slaperigheid, tintelingen, doof gevoel, brandend gevoel in armen, benen, handen en/of voeten, op “watten” lopen, uitvalsverschijnselen, concentratiestoornissen, geheugenproblemen, depressie, dementie, spierpijn en krachtsverlies, ontstoken tong, branderige, pijnlijke of prikkelende tong, zwakte, verlies van eetlust, gewichtsverlies, gewrichtsklachten, duizeligheid, het koud hebben etc.

De diagnose vit. B12-tekort kan middels het bepalen van vit. B12 in het bloed gesteld worden. De behandeling bestaat meestal uit vit. B12-injecties 2 keer per week gedurende 5 weken en daarna om de 2 tot 3 maanden een inj. voor mensen die een opnamestoornis hebben.

Veganisten/vegetariërs zouden vit. B12-tabletten kunnen innemen i.p.v. injecties, omdat bij hen er een tekort aan vit. B12 is in hun voeding.

NOOT: Er is geen eenduidige mening of vit. B12 ook in plantaardig voedsel voorkomt. Vit. B12-tekort kan bij eenieder voorkomen en is goed te behandelen. Dus vegetariërs hoeven niet weer vlees e.d. te gaan eten, een advies wat ze vaak onterecht krijgen.

Bron: Stichting B12-Tekort