Vraag arbeidsmarkt sluit niet aan op beroepskeuze jongeren: vooral tekort aan ict’ers, fysio’s en ingenieurs

Gevraagd: softwareontwikkelaars en verpleegkundigen

Jongeren die de komende zes jaar afstuderen, hebben goede perspectieven op werk. Wel zijn de verschillen naar opleidingsniveau en richting groot. Werkgevers in de techniek, ict, groothandel, zorg, bouw en onderwijs zullen grote moeite hebben om geschikt personeel te vinden.

De vraag sluit in veel sectoren niet aan op de beroepskeuze van jongeren, zo blijkt uit een rapport over de arbeidsmarkt naar opleiding en beroep van het researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. De nieuwe prognoses van het ROA worden gebruikt voor de verplichte ‘studiebijsluiters’ van opleidingen.

Minder boeren

Zo blijft er tot 2022 een groot tekort aan software- en applicatieontwikkelaars, fysiotherapeuten, laboranten, verpleegkundigen, elektriciens en ingenieurs. Verder zal het moeilijk zijn genoeg leerkrachten te vinden voor het basisonderwijs. Daar is de vraag groot omdat veel oude leerkrachten met pensioen gaan.

Ondanks de vergrijzing zal er in de landbouw juist minder werk zijn. Die daling is te wijten aan mechanisering en schaalvergroting. De arbeidsmarktperspectieven van hbo’ers zijn het somberst voor de richtingen communicatie en hotel-, vrijetijds- en facilitymanagement. Bij academici geldt dit voor bedrijfseconomie, logistiek en kunst. Bij mbo en hbo zijn de kansen op een baan matig voor de richting economie. Het zijn banen die op de tocht staan door automatisering.

Krapte

Per saldo zal tot 2022 de krapte op de arbeidsmarkt toenemen. De komende zes jaar stromen 1,6 miljoen afgestudeerden op de arbeidsmarkt in, terwijl het ROA 2,1 miljoen nieuwe baanopeningen verwacht. Deze groei heeft twee oorzaken. Dankzij de economische groei komt er plek voor 520 duizend extra werkenden. Daarnaast ontstaan er 1,5 miljoen banen als gevolg van wisselingen van beroep, pensionering en tijdelijke uitstroom, bijvoorbeeld vanwege mantelzorg of ziekte.

De meeste kans op werk bieden mbo 4 groen, zorg en techniek, en mbo 2/3 techniekDidier Fouarge, ROA

Hbo’ers en academici hebben de beste perspectieven. Gemiddeld zal het opleidingsniveau van de Nederlandse jongeren verder toenemen, vooral omdat mbo’ers op niveau 2 en 3 langer doorstuderen.

‘Ook op mbo-niveau zijn er richtingen met goede perspectieven op werk’, zegt onderzoeksleider Didier Fouarge van het ROA. ‘De meeste kans op werk bieden mbo 4 groen, zorg en techniek, en mbo 2/3 techniek.’

Opvallend is de kentering in de zorgsector. Bij de arbeidsmarktprognose van twee jaar geleden was het ROA nog somber omdat het kabinet fors bezuinigde op de zorg. Nu is de verwachting dat het aantal banen in die sector de komende zes jaar met 3,1 procent stijgt. Dat is onder andere te danken aan de investering van 2,1 miljard euro voor verpleeghuizen.

Bron: de Volkskrant

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *