Waardig afscheid Ustád Harry Johan Sewsankar Sewbálak

Donderdagavond hebben familieleden,  honderden Surinaamse baithak gáná liefhebbers, tientallen collega muzikanten en andere belangstellenden  op een waardige manier afscheid genomen van de op maandag j.l. overleden ustád Harry Sewbálak  op zijn  woonadres aan de Verlengde Tjong a Kietweg, Wanica.

 

3 dagen lang heeft  de  plaatselijke  Rámáyana Samáj uit deze epos gereciteerd  waarbij de Ramayani’s grote delen zongen en daaropvolgend  een messcherpe uitleg in het Sarnami volgde. Een waardige kunst en traditie die de lotsverbondenheid van de Hindu gemeenschap versterkt en de trots verhoogt.  

 

 

Ustád Rámpersád Rámkheláwan (83 jaar) wisselde de dienst af met enkele Shiv bhajans daar hij  wist dat zijn goede vriend Ustád Harry ji bekend stond als een Shiv Bhakt. In de toespraken van Mr. Inder Gangábisoensingh, Rám Sardjoe en VHP voorzitter Chandrikápersád Santokhi werd steeds weer het nobele karakter van de overleden baithak gáná icoon benadrukt. Zijn onbaatzuchtige bijdrage op vele religieuze en culturele events, zijn trouw aan de VHP, zijn betrokkenheid bij geboortes en overlijdens    werden keer op keer geroemd.

Na een korte mantra recitaat  uit de Vishnu Purán door de Rámáyana Samáj werd het officiële deel van de avond rond 22.30 uur afgesloten waarbij de honderden aanwezigen afscheid konden nemen van hun zeer beminde idool.

De nachtwake zou verder de hele nacht duren . De vele aanwezige muzikanten zouden met bhajan en kirtan de hele nacht waardig invullen om zo hun overleden Guru te eren. Hiervoor was een heel programma opgesteld waarin de muziekanten bij toerbeurt het programma zouden helpen invullen.

Kries Ramkhelawan beet de spits af met een medley van oude bhajans en andere spirituele liederen.

Hierna hebben de aanwezige zangers de hele avond bhajans en baithak gáná gezongen ter ere van

de grote baithak gáná zanger. Vanochtend om 10 uur vindt de antim bidái (laatste groet)  en crematie van Ustád Harry Johan Sewsankar Sewbálak plaats.