Waarom schreeuwen we in woede?

Een heilige hindu, die een bad nam in de Gangá (Ganges), trof enkele familieleden aan die woedend naar elkaar schreeuwden. Hij vroeg lachend aan zijn discipelen: “Waarom schreeuwen mensen in woede naar elkaar?”

“Omdat we onze kalmte verliezen, schreeuwen we” , zeiden ze . De heilige hindu begreep niet waarom mensen niet rustig praten maar schreeuwen terwijl de ander vlak naast hem staat.

“Je kan wat je hebt te zeggen, dat toch op een rustige toon doen?”
De discipelen hadden geen bevredigend antwoord en toen legde de heilige hen als volgt uit. “Als twee mensen boos zijn op elkaar, ontstaat er een afstand tussen hun harten. Hoe bozer, hoe groter de afstand. Om die afstand te overbruggen moeten ze meer en meer schreeuwen om elkaar te kunnen verstaan.

Dus hoe bozer, hoe harder!!” “Maar als twee mensen verliefd zijn op elkaar, praten ze zachtjes, hoe meer ze van elkaar houden, hoe zachter en zachter ze praten. Vervolgens wordt er alleen maar gefluisterd en uiteindelijk wordt er slechts naar elkaar gekeken daar de afstand tussen hun harten gewoon is weggevallen!!!!”

“Blijf ervoor waken dat bij meningsverschillen de afstand tussen jullie harten niet groeit. Voorkom het gebruik van woorden die de afstand tussen jullie kan vergroten. Er zou anders wel een dag kunnen komen dat de afstand zo groot is geworden, dat u de weg niet meer kunt vinden om terug te keren….”

Bron: TM