Waarom wordt iemand vegetariër?

Vegetarisme is afgeleid van het Latijnse adjectief vegetus, wat “levendig, opgewekt, krachtig” betekent. Vegetarisme hoort sowieso bij een “bewuster leven”. Er zijn verschillende redenen waarom iemand vegetariër wordt, nl.:

  1. Geloofsovertuiging, Religie, Spirituele redenen: In verschillende geschriften wordt vegetarisme, de reden en de noodzaak aangehaald en worden er soms hele strikte aanwijzingen gegeven aan de mens. In Manusmriti staat: “Het doden van dieren is een grote zonde.” In de Rigveda staat: “O Koning, als iemand niet af te houden is van het eten van mensenvlees, het vlees van een paard of een ander dier en anderen van hun melk beroofd door koeien te slachten, dient u niet te aarzelen zo’n maniak te onthoofden!” In de Mahábhárata staat: “Ahimsá parmo dharma” (geweldloosheid is de hoogste dharma). Wij doen heel wat offeringen aan verschillende Devtá’s met veel hoogwaardige sámagrí in de externe hawankuṇd aan Agni Devtá. Aan de offering aan onze interne átmá (agni in de maag) via voedsel besteden wij echter geen aandacht. Volgens de Karmaleer leidt het doden van levende wezens tot slecht karma, nog vele levens verder. Karma heeft betrekking op: de persoon die doodt, de persoon die verhandelt, de persoon die klaarmaakt en de persoon die eet. Volgens de Áyurveda beïnvloedt en/of vormt het voedsel het Denken en dat heeft weer invloed op het Handelen. Wat je erin stopt, bepaalt mede de kwaliteit van het wezen.
  2. Gezondheidsredenen, medeleven, vleesindustrie: In vleesproducten zit veel vet; de mens kan dat veel moeilijker verteren dan plantaardig vet. De anatomie van de mens op het gebied van de kaken, speekselklieren, het maagzuur en de lengte van de darm wijst uit dat hij een herbivoor (planteneter) is. Er ontstaat veel AMA (gifstof) in de darmen door het eten van vlees. Vegetariërs hebben 40% minder kans op het krijgen van kanker. Zodra een dier wordt gedood, begint het rottingsproces. Er worden allerlei nitraten, nitrieten en andere conserveringsmiddelen aan toegevoegd om het goed te houden. Ook de wijze van kweken van dieren en het toedienen van veel medicijnen is niet goed voor de gezondheid. Om niet te spreken over de wijze van slachten van dieren: verdoven, keel doorsnijden, krijsen, soms nog levend en dan al gevild, mokerslagen, elektrische schokken. Verder komt het restvlees terecht in allerlei voorverpakte producten (bitterballen, vleeskroket etc.), soms vlees van zieke dieren.
  3. Milieu en Economie: In 2006 bracht de FAO een rapport uit met de conclusie dat de veeteelt verantwoordelijk is voor 18% van de door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen. Zij overtreft daarmee de transportsector die goed is voor 13%. In 2009 kwamen onderzoekers van het World Watch Institute op 51%. Daarmee is de veeteeltsector voor de helft verantwoordelijk voor de antropogene klimaatopwarming. Koeien produceren grote hoeveelheden van de broeikasgassen kooldioxide, methaan, stikstofoxide en lachgas. De bio-industrie heeft een negatieve invloed op lucht, water en bodem door uitstoot van nitraat, fosfaat en ammoniak. Verder is vegetarisch eten goedkoper. Ook bespaart een vegetariër in een gemiddeld leven 1800 dierenlevens.

“Je bent wat je eet.”

 “Don’t make your belly a grave-yard for animals.”

Bronnen: diverse websites en artikelen

 

Jaise kháye an, waise bane man

Jaise píye pání, waise bane váí

Jaise kare shuddhi, waise bane buddhi