Wat houden Graha en Graha Shánti in?

Graha’s zijn grote kosmische invloeden op alles wat op aarde leeft. Ze staan in een bepaalde verhouding tot de sterrenbeelden, sterrenconstellatie en andere astrologische factoren die van toepassing zijn op onze aardse geboorte.De graha’s zijn: Súrya, Candra, Mangala, Budha, Brihaspati, Shukra, Shani, Ráhu en Ketu.

Om eventuele negatieve invloeden van een graha te neutraliseren, (graha shánti) wordt vaak een graha shánti pújá aanbevolen. U kunt deze pújá door een paṇdit laten doen, echter kunt u dit ook zelf doen, nl. door een mantra jápa (recitatie) te verrichten en deze af te sluiten met een Mahá Mrityunjaya havan. De mantra jápa dient in aaneengesloten 40 dagen te worden verricht, terwijl u een zo rein mogelijk leven leidt.
Vrouwen mogen in hun menstruatieperiode de jápa onderbreken.

Hoe doe je graha shánti?

  • Vooraf in eigen woorden “bidden tot de graha” dat u mantra jápa zal doen om diens negatieve invloed te neutraliseren.
  • Voor de concentratie is het aan te raden om in een kleermakerszit met een rechte rug te zitten, uw ogen te sluiten of een brandende diyá voor u te plaatsen als concentratiepunt.
  • Op de 40ste dag een Mahá Mrityunjaya havan verrichten. Hierbij wordt 108 keren áhuti (vuuroffer) gebracht met de Mahá Mrityunjaya mantra.

Deze mantra wordt gezien als de grootste en krachtigste verlosser van leed.

Het aantal málá’s per graha is gebaseerd op de hoeveelheid mantrarecitatie die in de geschriften wordt voorgeschreven.

Voor elke graha is er een bepaald aantal recitaties met een specifieke mantra. Dit aantal is ‘vertaald’ naar málá’s en naar boven afgerond. (Een málá is een snoer met 108 speciale kralen). Er zijn zelfs beweringen dat we dit aantal in de Kaliyuga maal 4 moeten doen, omdat in de Kaliyuga zuivere dharma nog maar voor 1/4 aanwezig is. Voor Brihaspati zouden we in dat geval bv. 176×4=704 málá’s jápa moeten doen van zijn mantra.

Voor Shani wordt bijvoorbeeld (afgerond) 213 málá’s voorgeschreven; dat is dus 213×108 keer shani’s mantra reciteren. De mantra jápa moet ook op een bepaalde dag en tijd gestart worden afhankelijk van de graha.

 Sieraden dragen tegen graha’s?

Vaak raden paṇdit’s en andere astrologen aan bepaalde edelstenen of -metalen als sieraden te dragen tegen de negatieve invloed van graha’s. Echter wordt de mantra jápa gezien als de beste en meest permanente remedie in geval van negatieve invloeden van graha’s.

 Bron: Stichting Hindoe Dharma Nederland