Wat is uw reden om (niet) vegetarisch te zijn?

Als vrome hindu laat ik mij leiden door het heilige principe van ahimsá, of geweldloosheid, dat de kern vormt van onze spirituele en ethische leringen. Ahimsá gaat verder dan louter het zich onthouden van fysieke schade en omvat een diepe eerbied voor alle levende wezens, die de goddelijke onderlinge verbondenheid van de schepping weerspiegelt.


Het omarmen van een vegetarische levensstijl sluit naadloos aan bij het ethos van ahimsá, omdat het een bewuste keuze is om af te zien van deelname aan het geweld en de uitbuiting die inherent zijn aan de vleesindustrie. Door mezelf te voeden met plantaardig voedsel, eer ik de inherente waardigheid van elk schepsel en handhaaf ik de heiligheid van het leven zoals voorgeschreven door de Almachtige.
Bovendien resoneert vegetarisme diep met het concept van zuiverheid, of sattva, zoals toegelicht in de hindugeschriften. Het consumeren van voedsel dat sattvisch is, voedt niet alleen het lichaam, maar voedt ook de ziel, waardoor helderheid van geest en spiritueel evenwicht worden bevorderd. Door deel te nemen aan een dieet zonder vlees, probeer ik mijn lichaam, geest en ziel te zuiveren en dichter bij de goddelijke aanwezigheid in en om mij heen te komen.
Naast het bevorderen van compassie en opmerkzaamheid bevordert vegetarisme deugden als dankbaarheid, nederigheid en zelfdiscipline. Het wekt een gevoel van rentmeesterschap voor de aarde op en erkent onze verantwoordelijkheid om het levensweb lichtjes te betreden en het delicate evenwicht van de natuur te bewaren.
Uiteindelijk geloof ik dat het aannemen van een vegetarische levensstijl niet slechts een keuze is, maar een morele verplichting voor degenen die daartoe in staat zijn: een heilige plicht die ons door het Goddelijke is opgelegd. Door geweld te mijden en compassie te omarmen in onze voedingsgewoonten, streven we ernaar de goddelijke kwaliteiten van liefde, vriendelijkheid en empathie te belichamen, waardoor we de goddelijke aanwezigheid in ons leven belichamen en een harmonieuzer en verlichter bestaan voor alle wezens bevorderen.
Dit is de reden dat ik vegetariër ben. Wat vindt iedereen van deze redenering?
Ik respecteer uw recht om het er niet mee eens te zijn. Ik wil gewoon een leuke discussie.


(Fb artikel, overgenomen en vertaald door OHM Suriname)

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *