WEES VOORBEREID OP NATUUR- EN ANDERE RAMPEN

Suriname, en ook Nederland, kan getroffen worden door tsunamis. Als er een grote aardbeving plaatsvindt in de Caraibische Zee, dan kan er een tsunami ontstaan die Suriname kan bereiken. Ook een vulkaanuitbarsting op eilanden voor de noordwestkust van Afrika kan een tsunami geven die Suriname èn Nederland kan bereiken (zie paginagroot artikel in De West en de Ware Tijd, december 2004 na de tsunami in de Indische Oceaan). Ook is de Aarde instabieler dan voorheen: sterk toegenomen aantal aardbevingen, grotere hoek aardas, verschuiving van de magnetische noordpool met enkele honderden kilometers in de laatste decennia, veranderingen in het magnetisch veld om de aarde, vreemde weerspatronen, grote ‘coronal holes’ in het zonneoppervlak die invloed zouden hebben op de kern en tektonische platen van de Aarde, toegenomen aantal meteoren en klaarblijkelijk recent de arrivering van een planeet of een klein zonnestelsel in ons zonnestelsel (zwaartekrachtseffecten). Dit alles kan in verband staan met wat enkele hindugroeperingen/ Brahma Kumaris, vele christen- en muslimgroeperingen zeggen over een overgangsfase naar een positieve tijd waarin we nu zouden verkeren. De overgangsfase zou gepaard gaan met schokkende gebeurtenissen.
Wanneer je in Suriname grondbevingen voelt, kan dat duiden op een zware aardbeving in de Caraibische Zee met mogelijk een tsunami als gevolg van de beving. Men heeft dan in Suriname ruwweg 1 uur de tijd om weg te komen naar hoger gelegen grond. Let wel: er is geen tsunamiwaarschuwingssysteem in het Caraibisch gebied.
Het is verstandig, en helemaal in deze tijd, om voorbereid te zijn op plotse rampzalige situaties (brand, rukwinden, tsunami, rellen etc.): hoe te vluchten uit huis en naar elders, hoe te verdedigen, afspraken voor wat te doen, brandalarm, goede dakbevestiging, zekeringen uitschakelen, verzekeringen (voor wie nog wat geld heeft), een wegrenkoffertje of wegrentas etc.
In een wegrenkoffertje/tas zitten de hoogstnoodzakelijke zaken voor enkele dagen: water, voeding, medicijnen, EHBO-spullen, zelfverdedigingsmateriaal, flashlight of mobiel met licht etc.
Het is aan te raden uw autobrandstoftank altijd minstens halfvol te houden.
Het NCCR heeft meer informatie hierover, ook op haar website. Ook de Amerikaanse rampenbeheersingsorganisatie FEMA en soortgelijke Nederlandse organisaties hebben info en sites.
Bijgevoegd zijn enkele links die info geven over de huidige geologische toestand van de Aarde en de situatie in het Zonnestelsel.

PLANET X SIGHTING OVER LAKE ERIE PENNSYLVANIA JAN…: http://youtu.be/I0MyVIdl_e4

EARTHQUAKES, LARGE CORONAL HOLES & PLANET X: http://youtu.be/PcX4bX1kerY

PLANET X ? THE EARTH IS IN AN EXTREME TILT 2016 …: http://youtu.be/aCelj_o42AE

Nightly Earthquake Update + Forecast…: http://youtu.be/qWTT2HBGPVU

drs. Atma Jagbandhan