Wereld Bloeddonordag

In 2004 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO=World Health Organisation) 14 juni omgedoopt tot Wereld Bloeddonordag (World Blood Donor Day). Een speciale dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor het belang van vrijwillig en onbetaald bloeddonorschap.

Jaarlijks op 14 juni is er op deze dag speciale aandacht aan diegenen die hun bloed doneren om mensenlevens te redden, zonder daarvoor iets terug te verwachten.

Waar komt bloeddonatie vandaan?

Het was 1900 toen Karl Landsteiner tijdens zijn onderzoek naar bloedtransfusies tot een cruciale ontdekking kwam: het ABO-bloedgroepensysteem. Hij kwam erachter dat het bloed van verschillende mensen niet altijd overeenkomt. De slaagkansen van transfusies gingen vanaf dat moment in een stroomversnelling. Niet gek dat Landsteiner in 1930 de Nobelprijs voor Geneeskunde ontving. Ter ere van Karl Landsteiner, besloot de VN in 2004 om de Wereld Bloeddonordag in het leven te roepen. Jaarlijks vindt de Wereld Bloeddonordag plaats op 14 juni, de verjaardag van Karl Landsteiner.

Door de jaren heen werd de techniek van Landsteiner telkens geoptimaliseerd. Zo ontdekten Karl Landsteiner en Alexander Solomon Wiener in 1940 het antigeen Rh (D). Door deze ontdekking werd de verklaring gevonden voor de onopgehelderde complicaties die tijdens bloedtransfusies plaatsvonden. In de loop van de tweede helft van de 20e eeuw optimaliseerde men het proces stapsgewijs. De specifieke behoeften van patiënten aan bepaalde bloedonderdelen kwamen hierdoor beter in beeld.

Vandaag de dag worden afgenomen bloedstalen onderzocht en kan elke mogelijke afwijking worden achterhaald. De gezondheidsrisico’s voor zowel de donor als de ontvanger worden makkelijk in kaart gebracht. De huidige technologie verzekert ons dus dat we veilig bloed kunnen doneren!

Jouw donatie maakt zonder enige twijfel verschil. Bloed geven, doet leven. Elke bloedgroep is cruciaal. Jouw bloedgroep bepaalt aan wie je kan doneren, maar ook waarvoor je in aanmerking komt:

  • Bloed: bloed betekent leven en is het transportsysteem van het menselijk lichaam. Belangrijk dus voor ons lichaam, maar goed nieuws: we kunnen er iets van missen en geven aan de mensen die het hard nodig hebben.
  • Plasma: het geven van plasma is anders dan het geven van bloed. Het is minder belastend voor je lichaam en je kunt vaker plasma doneren dan bloed. Het plasma dat je doneert bestaat voornamelijk uit vocht en eiwitten. Plasma wordt gebruikt om medicijnen te maken en voor patiënten met bijvoorbeeld bloedstollingsstoornissen.
  • Bloedplaatjes: naast het doneren van bloed of plasma, is er de mogelijkheid om bloedplaatjes te doneren. In elke bloeddonatie zitten bloedplaatjes. Je moet dus al bloed- of plasmadonor zijn om bloedplaatjes te kunnen doneren. Met het doneren van bloedplaatjes help je patiënten die een kwaadaardige bloedziekte hebben. Voor deze patiënten is vaak een specifieke match van de bloedplaatjes nodig. Het is daarom belangrijk dat er voldoende donors voor bloedplaatjes zijn.

Bron: beleven.org

nexus

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *