Wereld Bloeddonordag

In 2004 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO=World Health Organisation) 14 juni omgedoopt tot Wereld Bloeddonordag (World Blood Donor Day). Een speciale dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor het belang van vrijwillig en onbetaald bloeddonorschap.

Jaarlijks op 14 juni is er op deze dag speciale aandacht aan diegenen die hun bloed doneren om mensenlevens te redden, zonder daarvoor iets terug te verwachten. In Nederland bedanken we op ‘Wereld Bloeddonordag’ alle 400.000 Nederlandse bloed- en plasmadonors voor hun donorschap. We zetten ze ieder jaar in het zonnetje door verschillende activiteiten te organiseren.

14 juni is de verjaardag van Karl Landsteiner, Nobelprijswinnaar en uitvinder van het ABO-bloedgroepsysteem. (14 juni 1868 – 26 juni 1943).

Focus van de campagne van dit jaar (WHO)
Voor 2022 luidt de slogan van Wereld Bloeddonordag: “Bloed doneren is een daad van solidariteit. Doe mee en red levens” om de aandacht te vestigen op de rol die vrijwillige bloeddonaties spelen bij het redden van levens en het vergroten van de solidariteit binnen gemeenschappen.

De specifieke doelstellingen van de campagne van dit jaar zijn:

  • bloeddonors in de wereld bedanken en een breder publiek bewust maken van de noodzaak van regelmatige, onbetaalde bloeddonaties;
  • benadrukken de noodzaak van toegewijde bloeddonatie het hele jaar door, om voldoende voorraden in stand te houden en universele en tijdige toegang tot veilige bloedtransfusie te bereiken;
  • de waarden van vrijwillige onbetaalde bloeddonatie erkennen en promoten bij het versterken van de solidariteit in de gemeenschap en de sociale cohesie;
  • bewustmaking van de noodzaak van meer investeringen van regeringen om een duurzaam en veerkrachtig nationaal bloedsysteem op te bouwen en de inzameling van vrijwillige, niet-betaalde bloeddonoren te vergroten.

 

Bron: beleven.org
WHO