Wereld COPD-Dag

COPD staat voor Chronic Obstructive Lung Disease, en uiteraard krijgt ook die ziekte een Dag toebedeeld. De derde woensdag in november maakt de Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) een vuist tegen deze ziekte.

Wereld COPD-dag wordt georganiseerd door het Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) in samenwerking met zorgprofessionals en COPD-patiëntengroepen over de hele wereld. Het doel is om het bewustzijn te vergroten, kennis te delen en manieren te bespreken om de last van COPD wereldwijd te verminderen.

Elk jaar kiest GOLD een thema en coördineert het de voorbereiding en distributie van materialen en middelen voor de Wereld COPD Dag. Activiteiten op de Wereld COPD-dag worden in elk land georganiseerd door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, onderwijzers en leden van het publiek die willen helpen om lokaal en wereldwijd impact te maken.

De eerste Wereld COPD-dag werd gehouden in 2002. Elk jaar hebben organisatoren in meer dan 50 landen activiteiten ontplooid, waardoor de dag een van ’s werelds belangrijkste COPD-bewustmakings- en educatie-evenementen is geworden.

Het 2021-thema voor Wereld COPD-dag is “Healthy Lungs – Never More Important” (“Gezonde longen – nooit belangrijker”) en vindt plaats op 17 november. Het doel van dit jaar is om te benadrukken dat de last van COPD blijft bestaan, ondanks de aanhoudende wereldwijde COVID-pandemie. Zelfs in het licht van COVID blijft COPD wereldwijd een belangrijke doodsoorzaak – er is nooit een belangrijker moment om u te concentreren op de gezondheid van de longen! Om uw longen gezond te houden, kunt u onder meer sigaretten, luchtvervuiling of beroepsmatige blootstelling vermijden, maar ook actief blijven door middel van regelmatige lichaamsbeweging of longrevalidatie. Bovendien kan het ontvangen van belangrijke vaccins, het nakomen van medische afspraken en het correct innemen van medicijnen helpen om uw longen gezond te houden!

Bron: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)