Wereld Diabetes Dag: toegang hebben tot diabetische zorg

Met de aandacht nog altijd op Covid-19 lijkt het alsof andere ziekten er niet zijn. Doordat het ‘zorgsysteem’ in ons land in een crisis schijnt te zijn, wil dat nog niet zeggen dat de diabeet minder aandacht verdient. Het thema dit jaar is toegang hebben tot diabetische zorg. 4 van de 5 mensen met Diabetes Mellitus leven in lage tot middeninkomenslanden zoals Suriname.
De Verenigde Naties riep Wereld Diabetes Dag uit op 14 november waarbij we steeds eraan herinnerd worden dat suikerziekte nog veel ellende veroorzaakt. De ‘International Diabetes Federation’ laat zien, dat vele landen te kampen hebben met diverse knelpunten als het gaat om toegang tot:
-gezonde voeding en lichaamsbeweging
-educatie en psychologische ondersteuning
-medicatie die ingeslikt wordt en/of ingespoten (insuline)
-zelfcontrole (vb. beschikken over bloedglucosemeter)
Als we weten dat 1 van de 10 volwassenen wereldwijd Diabetes Mellitus heeft, moeten we concluderen dat we vroeg of laat wel iemand tegenkomen die het heeft. Willen we dat wel?
De rol van Fysiotherapie bij Diabetes Mellitus
Als we ons ervan bewust zijn dat lichaamsbeweging een normale zaak is in ons menszijn moet het toch logisch zijn dat we inactiviteit niet moeten goedkeuren? De realiteit is echter anders. Naarmate ‘het gemak de mens dient’ willen we haast allemaal dat gemak hebben. Maar wat als door dat gemak u in de gevarenzone komt vanwege te veel kilo’s op de weegschaal? En u ook niet precies weet welke beweegvorm nu goed voor u is? Daar kan de fysiotherapeut zeker een gerichte aanpak geven als u nou wel of geen diabeet bent. De groep mensen die in de categorie prediabeet is, dus een risico loopt om suikerziekte te krijgen, moet werkelijk in actie komen. Een goede dosis motivatie gepaard gaande met deskundige begeleiding is belangrijk om tot een bevredigend resultaat te komen. Vergeet u ook niet dat het luisterend oor evenzo belangrijk is naast de noodzakelijke educatie.
De fysiotherapeut heeft dus ook een preventieve rol bij de prediabeet maar ook om erger te voorkomen bij de diabeet. Beweegprogramma’s, aangepast aan uw leefstijl bevorderen ettelijke zaken zoals bloedglucoseregulering, bloedsomloop, goede bloeddrukwaarden, spierkracht en mobiliteit. Fitheid en welzijn volgen en behoren zelf verder in stand gehouden te worden. Tenslotte zijn we voor het overgrote deel verantwoordelijk voor onze eigen gezondheid. Dat neemt echter niet weg dat u gerust hulp kan inroepen van gezondheidswerkers.
Leefstijl
Een gezonde leefstijl is alles wat de klok slaat, ook nu met Covid-19. Weerstand opbouwen! Men moet dagelijks minimaal een half uur bewegen en wel met matige tot hoge intensiteit. Dit houdt de bloedglucose stabiel. Type 2 diabetes, die wereldwijd het meest voorkomt, kan bij meer dan 50% van de diabeten wel voorkomen worden. Dat doet u door te weten hoe u een gezonde leefstijl moet hanteren. Een diabeet die ook nog gedialyseerd wordt moet een goede dagindeling maken voor activiteit versus rust. Om de lichamelijke conditie ook nog redelijk op peil te houden zodat dagelijkse inspanningen (vb. baden, trap lopen) gedaan kunnen worden, is het mogelijk om een fysiotherapeut in te schakelen.
   De multidisciplinaire preventieve zorg moet ervoor zorgen dat de persoon bewust wordt hoe belangrijk een gezonde leefstijl op de lange termijn is. Hierdoor kan meestal voorkomen worden dat complicaties zoals zenuwuitval in de voeten, amputaties, nierfalen of een beroerte ontstaan. Hart- en vaatziekten zijn nog wel doodsoorzaak nummer 1 maar een slecht gereguleerde diabeet die behandelvoorschriften niet in acht neemt, is een tijdbom.
Acceptatie
Toen bij Pricilla Diabetes Mellitus(DM) werd vastgesteld dacht ze dat haar leven instortte! Accepteren was erg moeilijk. Ze ontdekte dat acceptatie de sleutel was om werkelijk het ‘nieuwe’ leven in te stappen en van daaruit verder te gaan om de complicaties van DM te voorkomen. “Je bent steeds bezig met jezelf. Het is als een ‘roller coaster’, maar je doet het niet alleen voor jezelf, je doet het ook voor je gezin. Want als jij ziek bent dan is alles over de kop. Eenieder die voor jou moet rennen”.
De Diabetes Atlas geeft aan dat in Zuid- en Centraal Amerika er momenteel 32 miljoen diabeten leven. 1 van de 3 volwassen diabeten weet nog niet dat hij/zij het heeft! Dat houdt in dat zij verschijnselen van DM zoals veel dorst en veel plassen, jeuk, hoofdpijn, vermagering, moeheid en slechte wondgenezing niet als een klacht zien. Educatie en informatieverstrekking moeten dus opgevoerd worden zodat burgers bewustere keuzen maken. Fitheid en welzijn horen daarbij, overgewicht en veel buikvet liever niet.
Namens de Surinaamse Vereniging voor Fysiotherapie
Irina Nanhoe-Karsters
Tanya Frijmersum