Wereld Fysiotherapie dag: Langdurige Covid en revalidatie

In 2020 was de focus van Wereld Fysiotherapie dag, herdacht op 8 september, ook al op Covid-19. We hebben er dagelijks mee te maken, als we dat nou plezierig vinden of niet. Het thema verschilt enigszins omdat we nu praten over ‘Long Covid’ waarmee bedoeld wordt de Covid-19 die langdurig is. Ook nu zal Fysiotherapie een niet weg te denken rol hebben in het revalidatieproces.

De Surinaamse Vereniging voor Fysiotherapie (SVF) is al vanaf 1974 aangesloten bij ‘World Physiotherapy’, de Wereld Fysiotherapie organisatie. Alle lidlanden kunnen natuurlijk op hun eigen wijze invulling geven aan deze dag die sinds 1996 is uitgeroepen. De wereldorganisatie pleit nog steeds voor betaalbare toegang tot de gezondheidszorg voor iedereen. Gezien de huidige sociaal-economische situatie in ons land kunnen we jammer genoeg niet tevreden zijn hierover. Het zorgsysteem zal vroeg of laat anders moeten functioneren. Gebruik maken van tweede lijnzorg (ziekenhuis/specialisten) is duurder en er is onvoldoende aandacht voor de preventieve gezondheidszorg. Het wordt in feite ook weinig tot niet vergoedt door ziektekostenverzekeringen.

De preventieve rol die Fysiotherapie kan hebben is onderbelicht en te onbekend. Poliklinische fysiotherapie behoort ook tot de eerste lijnszorg en als deskundige op het gebied van houding, beweging en het uitoefenen van functies zoals vb. lopen en traplopen, is het niet wenselijk om te wachten totdat er klachten optreden. We zouden welzijn moeten stimuleren, waarderen en honoreren.

Internationaal blijkt dat één op de drie tot vier mensen die Covid-19 gehad heeft, nog last heeft van klachten. Daar kan echt niet licht over gedacht worden want het ontwricht gezinnen, de productie-sector en de gemeenschap. De eerste lijn, huisartsen, zou dus serieus ernaar moeten kijken en mensen tijdig moeten doorsturen naar de fysiotherapeut. Bij twijfel kan men natuurlijk altijd nagaan in samenspraak met de fysiotherapeut wat de gewenste aanpak is. Maar ook de patiënt zelf kan vragen om verwezen te worden bij vermoeidheidsklachten of snel moe worden, kortademigheid, spierzwakte en slecht uithoudingsvermogen. Veilige en effectieve revalidatie is een fundamenteel onderdeel om te herstellen! Oefenprogramma’s dragen bij aan het herstel en behoren afgestemd te zijn aan het individu zodat klachten niet verergeren. Revalidatie moet o.a. voorkomen dat verlaging van het zuurstofgehalte in het bloed tijdens of na inspanning optreedt. Kortom, een deskundige aanpak is een vereiste.

De missie van ‘World Physiotherapy’ is om het beroep van de fysiotherapeut vooruit te helpen en de bijdrage aan de wereldwijde gezondheid te bevorderen. Binnen de SVF is men zich ervan bewust dat ook nu, in crisistijd, kwaliteit belangrijk blijft. Juist door Covid is het aanbod voor digitale (bij/na)scholing veel groter geworden. Gelukkig kan een fysiek bezoek aan de poli nog altijd met de juiste maatregelen en hoeft het niet alleen maar via ‘telehealth’ te gaan.
Wereld Fysiotherapie dag markeert de eenheid en solidariteit van de wereldwijde fysiotherapie-gemeenschap. Het is een kans om het werk te erkennen dat fysiotherapeuten doen voor hun cliënten/patiënten en de gemeenschap. Wij zullen daarom samen met alle relevante actoren binnen de gezondheidszorg, nog steeds klaarstaan om u te begeleiden op uw weg naar herstel van langdurige Covid.

Tanya Frijmersum
Surinaamse Vereniging voor Fysiotherapie

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *