Wereld Glaucoom Week (12-18 maart 2017)

TIPS
Glaucoom of ‘groene staar’ is een veel voorkomende ziekte van het oog, vooral bij ouderen. Glaucoom is meestal het gevolg van een te hoge druk binnen in het oog. Hierdoor ontstaat onherstelbare schade aan de oogzenuw, wat leidt tot een vermindering van het zicht en, indien niet tijdig behandeld, uiteindelijk tot blindheid. Als glaucoom in een vroeg stadium opgespoord wordt, kan er door behandeling schade aan de oogzenuw worden voorkomen.

Als u glaucoom hebt, merkt u dat lange tijd niet op. Wat er eerst wordt aangetast is het gezichtsveld. Het gezichtsveld is het beeld dat een oog kan overzien terwijl het niet beweegt. Als daar heel traag stukken uit verdwijnen, valt dat minder snel op. Want die stukken worden ingevuld door de hersenen, aan de hand van de informatie die de hersenen over de omliggende zones in beeld ontvangen. Pas als er nog heel weinig informatie uit het oog naar de hersenen komt, zakt het door de hersenen gebouwde kaartenhuis in elkaar. Op dat moment heeft het oog al vrijwel het volledige gezichtsveld verloren. In laatste instantie verliest het oog ook nog het scherptezicht, en is het dus volledig blind.

Risocofactoren
Iedereen kan (chronisch) glaucoom krijgen. Toch zijn er een aantal factoren die de kans op glaucoom verhogen.

 

 1. Verhoogde oogdruk

Glaucoom ontstaat meestal door een te hoge oogdruk (meer dan 21 mm HG).
Een (te) hoge oogdruk ontstaat als gevolg van een onevenwicht tussen aanmaak en afvoer van kamerwater in het oog. In een normaal oog is er een constante aanmaak en afvoer van kamervocht. Wanneer de afvoerkanaaltjes vernauwen of verstopt geraken, neemt de oogdruk toe.
Niet iedereen met een verhoogde oogdruk krijgt glaucoom. Uw oogarts kan uitmaken of de hoge oogdruk al dan niet moet behandeld worden.
Anderzijds kan glaucoom ook ontstaan bij een normale oogdruk. Vaak is een slechte doorbloeding van het oog dan de oorzaak. Daarom geeft een oogdrukmeting alleen, een vals gevoel van veiligheid.

 

 1. Leeftijd
  • Hoewel (chronisch) glaucoom ook bij kinderen en jonge volwassenen voorkomt, treedt de ziekte meestal opvanaf de leeftijd van 40 jaar. Hoe ouder u wordt, hoe meer kans u hebt om glaucoom te krijgen. Ongeveer 2% van de Belgen boven de leeftijd van 40 jaar heeft glaucoom, vaak zonder het te weten. Dit cijfer stijgt tot 4% bij 80-plussers.
  • Uitzonderlijk kan glaucoom aangeboren zijn. Dit kan u als ouder merken aan het abnormaal groter worden van één of beide ogen van uw baby. De baby moet zo snel mogelijk behandeld worden. Na één of meerdere operaties volgt vaak een langdurige behandeling met brilglazen en orthopsie om een verdere ontwikkeling van het gezichtsvermogen van het jonge kind toe te laten.
  • Eveneens uitzonderlijk treedt glaucoom later in de kindertijdop. Als ouder merkt u dit vaak te laat op. Aangezien deze vorm van glaucoom meestal in families voorkomt, is het raadzaam dat alle familieleden van aangetaste personen zich regelmatig laten onderzoeken.

 

 1. Erfelijkheid

Indien iemand in uw familie glaucoom heeft, hebt u ook een verhoogde kans om het vroeg of laat te krijgen. Het gaat hier niet alleen om uw broer of zus, ouders of grootouders, ook als een tante, oom, neef of nicht de ziekte heeft, is dit even belangrijk. Hebben familieleden in de eerste of tweede graad deze ziekte dan is de kans ongeveer 10 keer zo hoog dat u het in uw leven ook krijgt.

 

 1. Hoge bijziendheid

Mensen die sterk bijziend zien (meer dan -3 dioptrie).

 

 1. Ras

Mensen van Afrikaanse afkomst hebben een hoger risico.

 1. Diabetes of een vaatziekte

Hierdoor kan de bloedvoorziening van het oog verstoord worden, wat de kans op glaucoom verhoogt.

 

 1. Bloeddruk

Alhoewel de oogdruk niet rechtstreeks beïnvloed wordt door de bloeddruk, kan dit wel een effect hebben op de doorbloeding van het oog.

En een te lage bloeddruk is schadelijker dan een te hoge. Als u behandeld wordt voor hoge bloeddruk, mag deze niet té laag komen.

 

 1. Geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen of oogdruppels (zoals cortisone) verhogen de oogdruk en dus ook de kans op glaucoom.

 

 1. Oogletsel

Als u ooit een oogletsel hebt gehad, hebt u een hoger risico op glaucoom. Er bestaat ook een hoger risico als het hoornvlies dun is.

 

 1. Leefstijl

De belangrijkste oorzaak van hoge oogdruk is onvoldoende afvoer van inwendig oogvocht. Dit kunt u niet beïnvloeden door levensstijl, voeding, of de mate waarin u de ogen inspant tijdens werk of vrije tijd.

 • Stress kan de oogdruk lichtjes doen stijgen, maar niet in die mate dat het een belangrijke oorzaak van de drukstijging wordt.
 • De bijkomende oorzaak van glaucoom, een slechte doorbloeding van het oog, kunt u wel enigszins beïnvloeden. Zo stopt u beter met roken.
 • Bij een fanatieke yogabeoefenaar die vaak de kopstand aanhoudt, kan de oogdruk nefast toenemen door de zwaartekracht.

 

 1. Acuut glaucoom

Acuut glaucoom treft meestal mensen bij wie de voorste oogkamer ondiep is.

 • Het komt meer voor bij vrouwen en bij verziendheid of cataract (grijze staar).
 • Sommige geneesmiddelen kunnen een acuut glaucoom uitlokken, bv. sommige geneesmiddelen tegen verkoudheid, diarree, depressie en ziekte van Parkinson

 

Wat kunt u zelf doen? Periodiek oogonderzoek

Een oogonderzoek voor glaucoom omvat een oogdrukmeting (tonometrie), een onderzoek van de oogzenuw (oogfundusonderzoek), van het gezichtsveld (perimetrie) en van de kamerhoek (gonioscopie).

 • Zodra u weet dat een familielidglaucoom heeft, laat u het best uw ogen controleren door de oogarts. Nadien is een periodiek oogonderzoek nodig.
 • Behoort u tot een risicogroep (bv. familielid met glaucoom, diabetes, erg bijziend, eerder glaucoom…), laat dan uw ogenjaarlijks onderzoeken vanaf uw veertigste.
 • Loopt u geen verhoogd risico, dan volstaat een eerste onderzoek op de leeftijd van 40 jaar.
 • – Tussen 40 en 65: om de twee jaar of minstens om de tien jaar (dus op 50 en 60 jaar).
 • Vanaf 65: jaarlijks of minstens om de twee jaar.

 

Bron: gezondheid.be

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *