Wereld Suïcide Preventie Dag 2022

“Hoop creëren door actie”
Naar schatting beroven jaarlijks 703.000 mensen zich over de hele wereld van het leven. Voor elke zelfmoord zijn er waarschijnlijk 20 andere mensen die een zelfmoordpoging doen en nog veel meer hebben ernstige zelfmoordgedachten. Miljoenen mensen lijden intens verdriet of worden anderszins diep getroffen door suïcidaal gedrag.

Elke suïcidale dood is een probleem voor de volksgezondheid met een grote impact op de mensen om hen heen. Door het bewustzijn te vergroten, het stigma rond zelfmoord te verminderen en goed geïnformeerde actie aan te moedigen, kunnen we het aantal gevallen van zelfmoord over de hele wereld verminderen.
World Suicide Prevention Day (WSPD) is in 2003 in het leven geroepen door de International Association for Suicide Prevention in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Elk jaar op 10 september vestigt het de aandacht op het probleem, vermindert het het stigma en verhoogt het het bewustzijn bij organisaties, de overheid en het publiek, met een unieke boodschap dat zelfmoord kan worden voorkomen.

“Hoop creëren door actie” is het driejaarlijkse thema voor de Werelddag voor zelfmoordpreventie van 2021 – 2023. Dit thema herinnert ons eraan dat er een alternatief is voor zelfmoord en heeft tot doel ons allemaal vertrouwen en licht te geven.

Door hoop te creëren door middel van actie, kunnen we mensen die suïcidale gedachten hebben het signaal geven dat er hoop is en dat we om hen geven en hen willen steunen. Het suggereert ook dat onze acties, hoe groot of klein ook, hoop kunnen bieden aan degenen die het moeilijk hebben. Ten slotte benadrukt het het belang van het plaatsen van zelfmoordpreventie als een prioritaire agenda voor de volksgezondheid door landen, met name waar de toegang tot geestelijke gezondheidsdiensten en de beschikbaarheid van empirisch onderbouwde interventies al laag zijn. Voortbouwend op dit thema en het verspreiden van deze boodschap over de drie jaar, kan een wereld worden voorgesteld waar zelfmoorden niet zo vaak voorkomen.

We kunnen allemaal een rol spelen bij het ondersteunen van mensen die een suïcidale crisis doormaken of nabestaanden van zelfmoord, hetzij als lid van de samenleving, als kind, als ouder, als vriend, als collega of als persoon met ervaring. We kunnen allemaal begrip voor het probleem aanmoedigen, contact opnemen met mensen die het moeilijk hebben en onze ervaringen delen. We kunnen allemaal hoop creëren door actie en het licht zijn.