Werelddag Bewustwordingsdag rond Tsunami’s

De Verenigde Naties hebben 5 november uitgeroepen tot ‘Werelddag voor Bewustwording rond Tsunami’s. Deze tsunami-dag bestaat sinds 2015 en is op voorspraak van Japan ingesteld.

Japan is het land dat het vaakst door tsunami’s is getroffen. Het oude volksverhaal Inamura-no-hi staat symbool voor deze dag. Een tsunami is een extreem hoge golf uit de zee die de kuststrook onverwacht overspoelt, veelal veroorzaakt door een zeebeving, of bijvoorbeeld een golf in een fjord als gevolg van het afbreken van een deel van een berg aan de fjord. Het is een Japanse samenstelling van tsu (‘haven’) en nami (‘golf’). Het woord ‘vloedgolf’ is een enger begrip. Dat slaat op een getijdengolf die bij vloed of springvloed ondiepe baaien of riviermondingen binnenloopt of op een golf ten gevolge van een stuwdamdoorbraak. Waarschuwingssystemen voor vloedgolven berusten op het bewaken van de beweging van het oceaanoppervlak en van grote aardbevingen dieper in zee. Sinds 1965 is het Tsunami Warning System in the Pacific actief, dat getijdenstations gebruikt om tsunami’s te volgen.

Sinds 1996 bestaat het DART-systeem (Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis), dat in 2004 nog in een experimenteel stadium verkeerde. Waterdrukmeters op diepte communiceren via geluidssignalen met boeien, die erboven drijven. Tsunamigolven kunnen door drukmeters op grotere diepte waargenomen worden doordat waterbewegingen door windgolven niet zo diep reiken en doordat de drukverschillen door getijdenbewegingen op de oceaan regelmatig en volkomen voorspelbaar zijn.

Bron: beleven.org

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *