Werelddag voor Sociale Rechtvaardigheid

Door de Verenigde Naties is 20 februari uitgeroepen tot ‘Werelddag voor Sociale Rechtvaardigheid’ (World Day of Social Justice). Ingesteld in 2007 om wereldwijd gelijke kansen voor iedereen te bevorderen. Op deze dag probeert men het bewustzijn te vergroten m.b.t. werkeloosheid, sociale uitsluiting en armoede. Het doel van deze dag is alle lidstaten aan te sporen om te benadrukken hoe belangrijk sociale rechtvaardigheid is. Sociale rechtvaardigheid betekend dat iedereen toegang heeft tot dingen die ze nodig hebben zoals vrijheid, veiligheid, onderwijs en voedselzekerheid. Leven in een sociaal rechtvaardige samenleving houdt in dat er niet gediscrimineerd wordt op geslacht, ras, religie, leeftijd, cultuur of handicap. In de praktijk blijkt dat moeilijk te realiseren want sociale rechtvaardigheid is ook een complexe samenhang tussen economische factoren, basisbehoeften en de mate waarin mensen functioneren in onze samenleving.

Thema 2019: Als je vrede en ontwikkeling wilt, werk dan voor sociale rechtvaardigheid

Sociale rechtvaardigheid is een onderliggend principe voor vreedzaam en welvarend samenleven binnen en tussen naties. De ILO (International Labour Organization) schat dat momenteel ongeveer 2 miljard mensen in fragiele en door conflicten getroffen situaties leven, van wie meer dan 400 miljoen van 15 tot 29 jaar oud zijn.

Het creëren van banen, banen van betere kwaliteit en een betere toegang tot banen voor de onderste 40 procent hebben het potentieel om de inkomens te vergroten en bij te dragen tot meer samenhangende en rechtvaardige samenlevingen en zijn dus belangrijk om gewelddadige conflicten te voorkomen en uitdagingen na een conflict aan te pakken.

 

Bron:

https://www.beleven.org/

http://www.un.org/en/

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *