Werkgevers prijzen oudere werknemers

Oudere werknemers een last? Daar denken veel werkgevers totaal anders over.

Ruim driekwart van de ondernemers vindt dat 55-plussers even goed functioneren als jongeren. En 12 procent vindt zelfs dat ouderen beter presteren. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Arbeidsmarkt in kaart’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), dat vandaag verschijnt.

Twee derde van de werkgevers moppert ook helemaal niet over het hogere salaris van de senioren. Zij vinden dat het loon een goede afspiegeling is van hun productiviteit. Daarentegen vindt een kwart van de werkgevers wél dat de werknemer op leeftijd een dure arbeidskracht is. Vooral in de bouw klinkt dat geluid.

Extra vrij

Werkgevers zeggen dat ze proberen hard mee te denken hoe ze oudere werknemers fit en tevreden kunnen houden, al ziet het SCP dat niet echt terug in het personeelsbeleid. Een maatregel die van oudsher in cao’s voorkomt, is het geven van extra vrije dagen. Twee derde van de werkgevers doet dat. Tien jaar geleden was dat nog driekwart.

Een derde van de bedrijven biedt ouderen de mogelijkheid een kortere werkweek te draaien. Bijna 30 procent van de organisaties geeft de 55-plusser een ander takenpakket om het werk minder zwaar te maken. De oudere werknemer wordt echter nauwelijks gespaard als het gaat om overwerk, onregelmatige tijden of nachtdiensten.

Oudere werknemers 

Minder regelingen

Het aantal 55-plussers dat een betaalde baan heeft, blijft maar groeien. Deels is dat een gevolg van de vergrijzing, maar ook werken steeds meer zestigers gewoon door. In 2016 werkte bijna 63 procent van de mannen en 43 procent van de vrouwen tussen 60 en 65 jaar, meldde het CBS vorige week. Dat is bijna het dubbele vergeleken met tien jaar terug.

Dat ouderen langer doorwerken, komt vooral doordat er steeds minder regelingen zijn voor vervroegd pensioen. Tien jaar geleden had nog driekwart van de bedrijven zogenoemde vut-regelingen, nu nog een kwart. Alleen in de bouw en het onderwijs mag ouder personeel nog relatief vaak eerder uittreden: bij 45 procent van de werkgevers.

Ondanks de tevredenheid bij werkgevers over de kwaliteit van hun oudere werknemers, is het voor werkloze ouderen nog steeds lastig werk te vinden. Vakbond CNV meldde gisteren dat 85 procent van de 50-plussers leeftijdsdiscriminatie ervaart tijdens het zoeken naar een baan. De werkloosheid onder deze groep is ook nog steeds iets hoger dan onder jongeren.

Al met al concludeert het SCP dat veel werkgevers duurzame inzetbaarheid wel hun verantwoordelijkheid vinden, maar dat ze nog weinig daartoe ondernemen. De enige maatregel die aan populariteit is toegenomen onder werkgevers is demotie: het verlagen van het salaris. Het kwam in 2015 bij 9 procent van de organisaties voor. Vijf jaar daarvoor lag dat nog op 5 procent.

Arbeidsgehandicapten

Werkgevers hebben weinig aandacht voor kwetsbare werknemers. Slechts 15 procent zegt het belangrijk te vinden dat mensen met een arbeidsbeperking een baan krijgen, en maar 11 procent is van plan om zelf een arbeidsgehandicapte in dienst te nemen. Het bedrijfsleven en de overheid hebben enige jaren geleden beloofd om in 2025 tenminste 125.000 mensen met een beperking een baan te geven.

Bron: TROUW