WORKSHOP: genderongelijkheid, depressie en bewustwording

Narrowing the Gap of Gender Differences,

by building the Self-Esteem of young women

 

Stichting UCARE is een non-profit organisatie, die sinds 2004 werkt aan bewustwording, kennisbevordering en informatievoorziening op diverse sociaal maatschappelijke gebieden.

Onder auspiciën van de UNESCO, voert UCARE het gender-depressie awareness project uit, waarbij de focus ligt op tienermeisjes en jonge vrouwen. Vanaf januari 2017 heeft UCARE gewerkt aan de bewustwording van dit onderwerp in het gebied Wanica, met name in Livorno, Highway, Pad van Wanica. Diverse hindoe- muloscholen zijn benaderd om te participeren aan dit project.

 

Op donderdag 13 april jl. hebben wij wederom een training verzorgd in het Lalla Rookh gebouw. Met een opkomst van 70+ participanten op een doordeweekse dag, zijn wij bijzonder tevreden. Na een intensieve training van o.a. Renuka Biharie – Bureau gender ADEK, Reshmi Bihariesingh – UCARE en Reema Chotkan – B1 Consultancy, is er vervolgens gedebateerd over bovengenoemd onderwerp.

Het debat werd voorgezeten door een deskundig panel: D.Peterhof (advocaat), S.Gangaram Panday (neuropsycholoog), R.Biharie (genderdeskundige). Na afloop kon het publiek met de deskundigen in gesprek gaan en eventueel persoonlijke vragen stellen.

Tevens was er een gastspreker aanwezig: schijfster Shanti Singh van o.a. het boek „De Vervoering“. Shanti is werkzaam in Rotterdam en heeft o.a. haar eigen debatprogramma, waarin zij diverse maatschappelijke onderwerpen op een luchtige manier bespreekbaar maakt. Tijdens haar presentatie heeft zij het voornamelijk gehad over de kracht van schrijven. Hiermee werd de link gelegd met het „expressie-project“ van UCARE, waarin wij voornamelijk jongeren vragen om hun gevoelens te uiten, middels schrijven, kunst etc.

Om het nationale bewustzijn te verhogen omtrent de directe gevolgen en de negatieve impact van de GBV, wat resulteert in suïcidaal gedrag, zal het project worden afgesloten middels een Nationaal Seminar.

Dit project zal uiteindelijk moeten leiden tot een bewustwording van de gevolgen van genderongelijkheid en het stimuleren van het burgerinitiatief tot vroegtijdig herkennen van depressie en de aanpak hiervan.

Voor meer informatie over UCARE, kunt u zijn op de FB page Stichting UCARE of stuur ons een mail: info@stichtingucare.com