YOGA: Cakra’s en hun werking

Deel 1

De cakra’s zijn een complex energiesysteem dat werkzaam is achter de grofstoffelijke verschijningsvorm van het lichaam, met al zijn functies en capaciteiten. Het fysieke lichaam zou zonder dit systeem niet kunnen bestaan. Cakra’s zijn energiecentra; draaikolken van energie. In ieder centrum wordt de binnenkomende energie verwerkt en verdeeld, vanuit dit centrum wordt de uitgaande energie gericht weggestuurd. Ieder cakra kent een specifiek werkingsgebied dat zowel je lichamelijke toestand als je geestelijke en psychische instelling omvat.

Er zijn zeven grote cakra’s:

  • Muládhára (wortel) cakra
  • Svadhistána (heiligbeen) cakra
  • Maṇipura (zonnevlecht/navel) cakra
  • Anahata (hart) cakra
  • Visuddha (keel) cakra
  • Ajna (derde oog) cakra
  • Sahasrára (kruin) cakra

Het gebied van een cakra heeft betrekking en invloed op onze emotionele en mentale geschiedenis. Gebeurtenissen waar we destijds waarde aan gaven, zullen in het heden weer opduiken als herinneringen en van zich laten horen indien er in dat gebied gewerkt gaat worden. Juist in de gebieden van de cakra’s liggen herinneringen opgeslagen. Niet letterlijk, maar het is dan dat gebied waar spanning is opgebouwd door een bepaalde, bewuste of onbewuste, ervaring.

Op het moment dat het fysiologische gebied wordt opgerekt of aangeraakt, zal er een impuls naar die herinnering gaan en zal de samentrekking vanuit het trauma, in de spieren, alleen nog maar toenemen. Onze state of mind is van doorslaggevende betekenis bij het bewust of onbewust aansturen van het grofstoffelijke lichaam. Ofwel, het grofstoffelijke lichaam is een weerkaatsing van onze eigen state of mind. Waardoor we kunnen zeggen dat het een onmogelijkheid is dat het lichaam je in de steek laat.

De eerste drie cakra’s vormen de basis van je bestaan; ze vertegenwoordigen je verankering in het leven en vooral de twee onderste cakra’s geven je verbondenheid met het aardse aan. In hoeverre ben je goed en stevig geworteld? Het derde, vierde en vijfde cakra hebben vooral betrekking op je emoties. Bij het zesde en zevende chakra speelt de ontwikkeling van het intellect een belangrijke rol. De zorg om het voortbestaan blijft het fundament waarop elke vorm van geestelijke ontwikkeling is gebouwd en die basis moet goed en stevig zijn.

 

Bron: artikel Ron van der Post, yogaleraar

(wordt vervolgd)