Yoga: Het verschil tussen yogásana’s en andere lichamelijke oefeningen

Een traditionele definitie van ásana is erg specifiek en is in het bijzonder niet gerelateerd aan lichamelijke oefeningen en is volgens Patanjali’s Yoga Sútra: ‘Sthiram, Sukham, Ásanam’, wat betekent: “Ásana is een lichaamshouding en een toestand van ZIJN, waarin iemand evenwichtig, kalm en comfortabel kan blijven.”

Alhoewel het afhangt van het type van de lichamelijke oefeningen, verder te noemen l.o., zijn de verschillen over het algemeen als volgt:

 1. Bij ásana’s vermindert het zuurstofverbruik en neemt de ademhalingsfrequentie af, terwijl die juist toenemen bij andere l.o. Over het algemeen worden l.o. erg snel gedaan met veel “zware” ademhaling; hierdoor wordt het ademhalingsstelsel zwaarder belast.
 2. Bij ásana’s daalt de lichaamstemperatuur, terwijl deze neigt te stijgen bij l.o.
 3. Bij ásana’s daalt het metabolisme, terwijl dat bij l.o. stijgt.
 4. Bij ásana’s verbruiken de spieren minimale zuurstof en voeding en de organen meer, terwijl bij l.o. de spieren juist meer zuurstof en voeding verbruiken ten koste van de overige organen. Er vindt forse spierontwikkeling plaats bij vele vormen van l.o.; deze grote spieren vereisen meer voeding en bloed. En wanneer de spieren niet gebruikt worden, neigen ze slap te worden.
 5. Bij ásana’s dalen de bloeddruk en de hartfrequentie in tegenstelling tot l.o. met als gevolg, dat het hart harder werkt.
 6. Over het algemeen hebben yogabeoefenaars minder voeding nodig dan zij die andere l.o. doen.
 7. Ásana’s helpen de endocriene secretie (inwendige afscheiding) te harmoniseren, de emoties te balanceren en een positieve levenshouding aan te nemen.
 8. Ásana’s stimuleren het parasympatische zenuwstelsel, terwijl l.o. het sympathische zenuwstelsel stimuleren.
 9. L.o. neigen tot overbelasting van de gewrichten en kunnen vaak later in het leven reumatiek en stijfheid veroorzaken, terwijl dat niet het geval is bij ásana’s.
 10. Ásana’s bevorderen flexibiliteit en het vermogen aan te passen aan de omgeving en te veranderen; als ze goed uitgevoerd worden, ontwikkelen ze ook weerstandsvermogen.
 11. In tegenstelling tot de meeste l.o. worden ásana’s langzaam, ontspannen en bewust uitgevoerd, welke ook de coördinatie tussen lichaam en geest bevordert.
 12. L.o. neigen tot ophoping van toxinen (gifstoffen) in het lichaam, terwijl ásana’s die verwijderen.
 13. Ásana’s ontwikkelen innerlijk bewustzijn; l.o. niet per se.

Sandesa 22 juni 2012, mw. Suchint Sodhi, yogalerares ICC