Yoga therapie

In het kader van de yogaweek i.v.m. de Internationale dag van Yoga op 21 juni, werd op woensdag 14 juni een lezing “Yoga therapy in age old and modern era” gehouden in het Indiaas Cultureel Centrum. De inleider was de ex-yogaleraar bij het ICC, prof. Prahalad Singh Chahar.

Hij begon met te stellen dat therapie inhoudt: een behandeling met als doel om een stoornis te doen verlichten of verdwijnen. Het doel is om ons lichaam gezond, gelukkig en in harmonie met het gehele systeem te brengen. Je hebt iemand nodig om dit te bewerkstelligen. En die persoon BEN JIJ ZELF. Er zijn diverse methoden ter ondersteuning, zoals Yoga, Áyurveda, Siddhi, antibiotica, fysio-en psychotherapie, maar JIJ ALLEEN KAN JEZELF genezen, niet de behandelaar. Je moet je houden aan regels om verdere schade te veroorzaken. Je moet weten hoe om te gaan met je eigen ziekte net zoals je weet om te gaan met je vrienden. De ziekte moet je beschouwen als je “vriend”. Je bent self-made, self-healer en niet afhankelijk van iemand anders. Veranderingen zullen continu plaatsvinden, maar aangezien we die niet begrijpen, geven we de schuld altijd aan anderen. Je bent dus verantwoordelijk voor je eigen tekortkomingen. Therapie leert je hoe met jezelf te leven, hoe jezelf beter te begrijpen. Het lichaam heeft geneeskracht. Ga ervan uit dat deze wereld voor jou gemaakt is, dus benut het leven MAXIMAAL.

Yogatherapie heeft als basis:
• de Taittriya Upanishad: hierin worden de koshá’s (verschillende niveau’s) beschreven, zoals de Vijnánamaya kosha: intellectuelen (artsen, onderwijzers, brahman’s e.a.) bezitten kennis en dienen anderen en ervaren hierdoor gelukzaligheid.
• Patanjali sutra’s : Patanjali, de grondlegger van Yoga, geeft aan dat er obstakels zijn in de mind die je lichaam beinvloeden, zoals: depressie, pijn, beven van het lichaam, ademhalingsproblemen, verwarring en symptomen. Eenieder heeft in zich vreugde, compassie, geluk, verdriet, etc. Gelukzaligheid komt vanzelf als je goede karma’s doet en de processen volgt, anders zul je negatieve dingen ervaren.
• Hatha yoga: lichaamshoudingen om je lichaam te reinigen.

De yogaleraar gaf aan het eind een demonstratie, middels oefeningen, hoe yogatherapy toe te passen bij rugklachten en hoge bloeddruk. De oefeningen worden opbouwend in verschillende fasen gegeven, dus na enkele dagen weer andere oefeningen. Je moet 3x per dag de oefeningen doen adviseerde hij. Het uiteindelijk doel is om jezelf te leren kennen en dus aan zelfgenezing te doen.

Concluderend zei dhr. Prahalad Singh;

Yogatherapy is een eeuwenoude methode welke werkt met de constitutie van de mens. Het is een holistische benadering met het oog op samskára’s, karma, lichamelijke, fysiologische, psychologische en spirituele vermogens van het individu.

Bron: OHM