YOGA WEEK

In het ICC is op zaterdag 10 juni 2017 de openingsessie gehouden van een  weeklang  van Yoga activiteiten die tot en met zondag 18 juni zullen worden gehouden i.v.m. de Internationale Dag van Yoga op woensdag 21 juni a.s.

Na de opening door de yoga guru Dr. Dinesh Sharma en een korte speech van een oud yoga leraar bij het ICC, de heer  Prahlad Singh, was het de ambassadeur van India, Satendar Kumar die de eerste inleiding hield over Yoga met als titel “Yoga in ancient Vedic times and later Sanskrit”.

Ambassadeur Satendar Kumar met zijn vrouw.

De ambassadeur gaf in 45 minuten een overzicht  van yoga vanaf het begin in het Vedische Tijdperk ,de Upanishads en de Bhágavat Gítá; het gaat  bij yoga om discipline,beheersing, houding, meditatie en extase.

kinder yoga

Yoga is  goed voor de gezondheid,tegen stress, om gelukkig zijn,ter voorkoming  van ziektes en voor een flexibele lichaam door oefeningen.
De ambassadeur’s  lezing was, ondersteund door een video presentatie keurig te volgen.

Er was  ook een kort optreden van de jonge yoga leerlingen van Árti Abhelakh in de leeftijd van 5 jaar tot 12 jaar welke veel bijval kreeg van het publiek.

Mw Anouschka van de Kuyp ( in het zwart )

Zondag ochtend hield Anouschka van der Kuyp  in het Houttuin Welness River Resort  Center een luchtige sessie over “Yoga in Stressful Life “. Hierbij vertelde  zij op een eenvoudige en luchtige manier hoe om te gaan met de dagelijkse problemen als stress, pijnen e.a. Ze had het ook over de Yama, Niyama, ásanás, pránáyáma, Dhárana, Dhyána, Samádhi, Raja Yoga, Hatha Yoga, Jnána Yoga en Bhakti Yoga; zaken die ook centraal stonden in lezing van de  ambassadeur van  India.

Zondagavond vond in het ICC de “Shloka Recitation Competition” plaats waarbij een aantal yoga studenten enkele Mantras en Shlokas moesten opzeggen met de vertaling en betekenins in het Engels en/of Hindi.

Ze konden dit uit het hoofd doen en/of mochten voorlezen uit door het ICC vastgestelde papers waarin de Mantras en Shlokas waren vermeld. Er waren 5 winnaars van deze competitie, waarbij mw. Sharon Yang  als Chinese opviel en veel bijval kreeg van het publiek.

Op de foto de 5 winnaars van de Mantras en Shloka Competitie nl. van Rechts naar Links ; 1e prijswinnaar Shreya Kalka ,13 jaar oud; 2e plaats Suresh Gopal, 3e plaats Anuradha Ramautar, 4e plaats Sharon Yang en op de 5e plaats Ranjan Ramdin met naast het de yoga guru Dr Dinesh Sharma, de coördinator van de Yoga week.

Er vinden de komende dagen Yoga activiteiten plaats vanaf 18.30 uur  in het  ICC en ook op  enkele andere locaties. Bekijk hiervoor de ‘activiteiten agenda’ op de OHMSuriname.com  website.

Op zondagochtend 18 juni 2017, van 8.30 tot 10.30 uur wordt de yoga week afgesloten in het KKF gebouw met de viering van de Internationale Yoga dag  op woensdag 21 juni a.s. Deze dag is door de Verenigde Naties  in een algemene ledenvergadering in 2014 unaniem aangenomen als internationale yoga dag.

OHM